Lezing voeding voor je spirit

16 juni 2012, van 14:00 tot 16:00, De Hoge Weye

Door Redactie

Heeft voeding invloed op je hoogsensitiviteit?

Eeuwenlang voorzag de natuur ons van een breed scala aan voedingsstoffen. Tegenwoordig hebben milieuvervuiling, intensieve landbouw- en veeteelt, bewerkings- en bereidingsmethodes ons voedsel op een negatieve manier beïnvloed. Het valt niet mee om aan de invloed van die schadelijke, belastende stoffen te ontkomen. Waar de technologie heerst, gaat ons zelfhelend vermogen verloren en dat verlies kan de eerste stap op weg naar ziekte zijn. De laatste tijd begint het besef algemeen door te dringen dat gezondheid en voeding met elkaar te maken hebben.

Minder bekend zijn de connecties tussen voeding en temperament en tussen voeding en de manier van denken en handelen. Want zicht krijgen op deze aspecten van jezelf geeft je de ruimte voor evenwicht in je spirit. De Veda’s- de oudste kennis waar wij weet van hebben- geven hier veel informatie over. Iedereen werkt op zijn eigen manier aan zijn of haar evenwicht want we zijn allemaal anders. In de oude geneeskunde spreken we van constituties om de verschillen te benoemen. In de moderne wetenschap van genetische aanleg.

In deze lezing zullen we vanuit de Ayurvedische constituties kijken naar de individuele verschillen in verteren van voeding en van daaruit de verbinding maken naar emoties, gedrag, temperament en spirit. Hooggevoeligheid wordt geplaatst in de constitutionele context, van waaruit duidelijk wordt op welke wijze je als een hoogsensitief persoon je evenwicht, ook in je spirit, kunt bevorderen. De spreekster drs. Anna M. Kruysewijk heeft een lange ervaring als huisarts en integraal werkend arts. Sinds 2008 is zij vooral actief op het gebied van preventie en daarnaast geeft zij lezingen, cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten over voeding www.jouwvoeding.com.

De entree bedraagt € 5,- voor leden en € 7,50 voor niet leden. In de zaal is er ruimte voor maximaal 50 personen. Voor aanmelden: vhngelderland@gmail.com. Voor informatie Marina Danzmann 0638963493/

www.vereniginghooggevoelig.nl

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?