Met passie verzameld, met liefde geschonken

15 januari 2017 - 28 mei 2017, CODA Museum, Vosselmanstraat 299, Apeldoorn

Door Agenda

CODA Museum ontving eerder dit jaar een uitzonderlijke, particuliere schenking: de sieradencollectie van Riet en Johan van Lonkhuijsen. Deze collectie omvat meer dan 150 objecten, gemaakt door meer dan 50 kunstenaars en ontwerpers. Riet en Johan van Lonkhuijsen stelden hun collectie met passie en toewijding samen. Zij besloten na hun overlijden de collectie te schenken aan CODA. Die keus werd gemotiveerd door de bestaande, omvangrijke collectie kunstenaarssieraden van CODA, het collectiebeleid ten aanzien van het kunstenaarssieraad en de bereidheid om een schenking te aanvaarden.

Met het actieve tentoonstellingsbeleid van CODA – ze waren regelmatig al bruikleengever aan het museum – wisten zij bovendien zeker dat de hen zo dierbare collectie getoond zou blijven worden. Zo zal hun passie voor het sieraad zichtbaar en voelbaar blijven. Gastcurator Ward Schrijver maakte Met passie verzameld, met liefde geschonken; een tentoonstelling die van 15 januari tot en met 28 mei 2017 een beeld geeft van deze bijzondere, particuliere collectie.

De collectie Van Lonkhuijsen
Architectenechtpaar Riet en Johan van Lonkhuijsen waren politiek en maatschappelijk zeer betrokken en breed geïnteresseerd in literatuur, muziek en de beeldende kunsten. Hun voorliefde voor het eigentijdse sieraad is mede bepaald door de combinatie van artistieke, ambachtelijke en praktische aspecten. Hoewel zij beiden opgeleid waren in een strenge, modernistische traditie lieten zij zich graag verleiden om op onbekend terrein het avontuur aan te gaan. Het legaat dat CODA recentelijk ontving, is het resultaat van ruim vijfentwintig jaar met passie en toewijding selecteren en verzamelen. De draagbaarheid was, naast de autonome kwaliteit van het werk, telkens de bepalende factor bij het aankopen van nieuw werk.

Door het veelvuldig bezoek aan sieraadtentoonstellingen ontstond in de loop der tijd een aantal vriendschappen met sieraadkunstenaars. Incidenteel leidde dat tot opdrachten. De collectie Van Lonkhuijsen is breed en divers maar laat een aantal accenten zien. Zo met name werk aangekocht van Nederlandse kunstenaars. Katja Prins, Lucy Sarneel, Truike Verdegaal, Ted Noten, Philip Sajet, Ruudt Peters en Onno Boekhoudt zijn met belangrijke werken vertegenwoordigd in de collectie. Hun uitgangspunten werden echter nooit een keurslijf. Er was altijd ruimte voor verrassing en afwijking of om te vallen voor dat wat zich aandiende: de geraffineerde eenvoud van de Spaanse sieraadkunstenaar Marc Monzó, een weerbarstig collier van de Zwitser Bernhard Schobinger of een poëtische broche van de Duitse Bettina Speckner.

Het was voor Riet en Johan van Lonkhuijsen van groot belang dat de hen zo dierbare collectie na overlijden zichtbaar zou blijven zodat bezoekers en beschouwers van tentoonstellingen zouden kunnen delen in hun jarenlange plezier en inspiratie. Zij vertrouwden het met overtuiging toe aan CODA Museum, om het aldaar of elders als bruiklenen te tonen. De collectie van Riet en Johan van Lonkhuijsen omvat werk van Volker Atrops, Peggy Bannenberg, Doris Betz, Onno Boekhoudt, Helen Britton, Elizabeth Callinicos, Jacomijn van der Donk, Gemma Draper, Iris Eichenberg, Jantje Fleischhut, Christiane Förster, Karl Fritsch,

Filippine de Haan, Gésine Hackenberg, Marion Herbst, Herman Hermsen, Johanna Hess-Dahm, Peter Hoogeboom, Rian de Jong, Esther Knobel, Winfried Krüger, Felieke van der Leest, Nel Linssen, Suska Mackert, Julie Susanne Mollenhauer, Marc Monzó, Iris Nieuwenburg, Evert Nijland, Ted Noten, Ruudt Peters, Shari Pierce, Annelies Planteijdt, Karen Pontoppidan, Katja Prins, Tabea Reulecke, Philip Sajet, Lucy Sarneel, Bernhard Schobinger, Constanze Schreiber, Robert Smit, Roos van Soest, Bettina Speckner, Nelli Tanner, Terhi Tolvanen, Mirjam Verbeek, Truike Verdegaal, Andrea Wagner, Richard Walraven, Anette Walz, Pauline Wiertz en Andrea Wippermann.

Riet en Johan van Lonkhuijsen
Architecten Riet en Johan van Lonkhuijsen leerden elkaar kennen tijdens hun opleiding aan het instituut dat nu de Gerrit Rietveld Academie is in Amsterdam en waar ze les kregen van onder andere Aldo van Eyck. Johan van Lonkhuijsen heeft het grootste deel van zijn werkzame leven een eigen bureau voor interieurarchitectuur gehad. Riet sloeg uiteindelijk een andere weg in en hield zich professioneel voornamelijk bezig met sociaal-maatschappelijke problematiek, waarvoor ze aan de Sociale Academie werd opgeleid.

Sieradencollectie CODA Museum
CODA Museum beschikt over een collectie moderne kunst, waaronder een omvangrijke collectie sieraden. Deze collectie heeft zijn oorsprong in de jaren zestig van de vorige eeuw. Er wordt actief verzameld en de collectie groeit gestaag door aankopen, bruiklenen, schenkingen en legaten en is inmiddels de grootste museale collectie sieraden in Nederland. Tijdens het Museumcongres 2015 ontving CODA uit handen van minister Jet Bussemaker de Rijkscollectie sieraden. Deze collectie omvat ruim 400 objecten en is in langdurige bruikleen gegeven aan CODA Museum met de intentie dit om te zetten in een schenking.

De collectie van het Rijk is een fantastische aanvulling op de bestaande collectie sieraden van CODA. In datzelfde jaar verscheen Redefining Jewellery, een publicatie over de sieradencollectie van CODA Museum. In 2016 is bovendien een nieuwe presentatieruimte voor de eigen collectie gerealiseerd. CODA Museum presenteert de sieradencollectie en de schenking van het Rijk in wisselende samenstellingen middels bloemlezingen, thematische en monografische presentaties.

Collectie Riet en Johan van Lonkhuijsen | 15.01 t/m 28.05.2017 | CODA Museum

 

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Elke maandag ons nieuws in de mail?