Oecumenische herdenkingswake van de martelaren van onze tijd

26 maart 2018, om 19:00, Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, Apeldoorn

Door Agenda

voorgegaan door Mor Polycarpus A. Aydin

Gemeenschap van Sant’Egidio

Oecumenische herdenkingswake van de martelaren en gebed voor de vrede
Voor de achtste keer organiseert de gemeenschap van Sant’Egidio Nederland in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn de jaarlijkse landelijke gebedswake van de martelaren.

Bisschop van de Syrisch Orthodoxe kerk Mor Polycarpus de voorganger, geflankeerd door Mgr. Th. Hoogenboom en hoogwaardigheidsbekleders van onder andere de Oud-Katholieke Kerk, Syrisch Katholieke kerk, Russisch-Orthodoxe Kerk, Protestantse Kerk Nederland, de Koptische Kerk en The Church of England.

Elk jaar is het weer indrukwekkend als de bisschop en priesters van de Syrisch-Orthodoxe kerk en bisschop van de Syrisch-katholieke kerk hun gebed reciteren. Ze zingen voor hun overleden broeders en zusters in Syrië en voor hun familie en vrienden die nog wonen in een door de verschrikkelijke oorlog verscheurd land. Het is triest dat in Syrië nu al zeven jaar de oorlog voortduurt, net als op veel andere plaatsen in de wereld mensen lijden aan het geweld.

Vele vluchtelingen zoeken een nieuwe toekomst van vrede in Europa. De oorlog is met hun komst in ons midden dichtbij gekomen.

Tijdens de gebedsdienst worden de namen genoemd van de christenen in alle werelddelen en van alle tradities die de afgelopen jaren zijn omgekomen als geloofsgetuigen. We branden kaarsen voor hen en zingen om ontferming in de oude Griekse woorden van het Kyrië Eleison. Het is passend om vlak voor het begin van de Goede Week samen te zijn en stil te staan bij het lijden in de wereld, als opmaat naar Goede Vrijdag en de bevrijding van het Paasfeest. Ook dit jaar hopen wij elkaar als gelovigen te ontmoeten als wij bidden voor vrede en vrijheid van godsdienst in de wereld.

Iedereen is van harte uitgenodigd om aan dit gebed deel te nemen.

 

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Elke maandag ons nieuws in de mail?