Ontmoeting van culturen als bijdrage aan de verdraagzaamheid in de samenleving

12 februari 2017, om 13:30, De Drie Ranken, Eglantierlaan 202, Apeldoorn,

Door Agenda

Zondag 12 februari 2017, vanaf 13.30 uur, organiseert Stichting Ontmoeting de Maten (SOM), voor de twaalfde maal “De Maten in Geuren en Kleuren”. Deze activiteit zal ook dit jaar in De Drie Ranken, Eglantierlaan 202 te Apeldoorn, plaatsvinden. De ‘Maten in Geuren en Kleuren’ is een jaarlijkse ontmoeting van culturen die al 11 keer met succes is georganiseerd. De laatste edities bezochten ruim 600 mensen dit evenement.

Bij de ‘Maten in Geuren en Kleuren’ kan kennis met aspecten van diverse culturen gemaakt worden. Bezoekers en deelnemers krijgen de gelegenheid elkaar te ontmoeten, kennis met elkaar te maken en met facetten van diverse culturen die er in de Apeldoornse samenleving zijn. Met ‘De Maten in Geuren en Kleuren’ 2017 wordt op de actualiteit ingespeeld. Dat komt tot uiting in een lezing en een workshop over ‘verdraagzaamheid’.

De lezing zal verzorgd worden door prof. dr. Herman Noordegraaf, bijzonder hoogleraar voor diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit. Hij heeft zich veel beziggehouden met de inzet voor een samenleving met rechtvaardige verhoudingen. De workshop zal gegeven worden door dhr. Roelof Oudman, betrokken bij diverse Apeldoornse maatschappelijke initiatieven.

Evenals de voorgaande jaren zal het programma van 12 februari verder bestaan uit workshops met een cultureel tintje en een infomarkt over diverse culturen die aanwezig zijn in Apeldoorn en organisaties die hier mee betrokken zijn. Ook zullen er muzikale en dans optredens zijn. Door het organiseren van deze activiteit wil Stichting Ontmoeting de Maten (SOM) een bijdrage leveren aan het bevorderen van onderling begrip en respect voor elkaar ten gunste van de sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk.

Het programma van 12 februari zal om 13.30 uur officieel geopend worden door burgemeester John Berends.
Voor meer informatie over deze activiteit kunt u surfen naar: www.stichtingontmoetingdematen.nl of mailen naar info@stichtingontmoetingdematen.nl of bellen (06 – 80105113) Aan deze activiteit werken de kerkelijke gemeenschap de Drie Ranken, Mudanthe en Theater Zonder Grens actief mee.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Elke maandag ons nieuws in de mail?