Openbaar Cultuurdebat over het cultuurbeleid 2017-2020 in CODA

21 september 2016, van 17:00 tot 20:00, Coda, Vosselmanstraat 299, Apeldoorn

Door Agenda

Woensdag 21 september, aanvang 17.00 uur | CODA Museum

De gemeente Apeldoorn ontwikkelt samen met de culturele instellingen het cultuurbeleid voor de periode 2017-2020. Om inwoners van Apeldoorn de gelegenheid te geven hun ideeën en meningen te ventileren, wordt op initiatief van de gemeente Apeldoorn en CODA op woensdag 21 september een openbaar debat gehouden. U bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen om zo mee te praten over de toekomst van kunst en cultuur in Apeldoorn.

Spreker en dagvoorzitter
Cor Wijn is één van de sprekers tijdens dit debat. De heer Wijn is bestuurskundige, consultant en auteur van het boek De Culturele Stad. Hij verbindt en spiegelt het cultuurbeleid van Apeldoorn aan landelijke ervaringen en ontwikkelingen. Het debat wordt geleid door Bert Overbeek, organisatiedenker en innovator.

Cultuurnota Cultureel Kapitaal 2017-2020
In de cultuurnota staat het volgende citaat over de waarde van cultuur: “Cultuur staat voor binding, identiteit, traditie, schoonheid, maar ook voor dynamiek, creativiteit en vernieuwing. Cultuur heeft intrinsieke, maatschappelijke en economische waarde. Cultuur inspireert, verbindt en loont.”

De eerste versie van de cultuurnota Cultureel Kapitaal 2017-2020 is -samen met de plannen van de culturele instellingen- op 30 juni in de gemeenteraad besproken. Het cultuurbeleid voor de komende vier jaar wordt eind oktober door deze raad vastgesteld. Het concept van deze nota ligt van 8 september t/m 5 oktober ter inzage bij de gemeente Apeldoorn en is tevens online in te zien via www.apeldoorn.nl en www.coda-apeldoorn.nl/cultuurnota.

Welkom
Iedereen die kunst en cultuur in Apeldoorn een warm hart toedraagt, is van harte welkom. De middag begint om 17.00 uur en is rond 20.00 uur afgelopen; voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Geïnteresseerden die willen pitchen, dienen zich aan te melden via aanmeldingen@coda-apeldoorn.nl.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Elke maandag ons nieuws in de mail?