Politieke Markt Apeldoorn

5 juli 2012, van 19:00 tot 22:30, Stadhuis Apeldoorn

Door Redactie

Op de agenda staan onder andere kennismaking met burgemeester Berends en de aanpak van ernstige overlast vanuit woningen. Ook vindt besluitvorming plaats.

Het college van B en W heeft de gemeenteraad verzocht om het agendapunt ‘kredietaanpassing brandweergarage Vosselmanstraat’ van de agenda van de Politieke Markt van 5 juli te verwijderen. Dit onderwerp stond geagendeerd als bespreking en als besluitvormend agendapunt. Het college van B en W heeft het volgende aangegeven over dit onderwerp:

Het college constateert dat de dekking in het voorstel niet volledig is. De precieze wijze van dekking aangehaakt bij het project ‘Slim Huisvesten’, vraagt nog nadere invulling. Partijen zijn daar mee doende maar dit kost nog enige tijd, waardoor het stuk morgen niet bespreekrijp is.

U kunt de volledige agenda en bijbehorende stukken van de Politieke Markt van 5 juli bekijken via:

www.apeldoorn.nl/gemeenteraad.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?