Run4books op het Christelijk Lyceum

21 december 2016, om 17:00, Christelijk Lyceum, Jachtlaan 108, Apeldoorn

Door Agenda

Op woensdag 21 december organiseert het Christelijk Lyceum een sponsorloop: Run4Books. Leerlingen uit de eerste klas doen dan mee aan een estafetteloop in de voortuin van het Christelijk Lyceum. De start is om 17 uur. Met de opbrengst van de loop wil het Christelijk Lyceum schoolboeken aanschaffen voor de Lumala en Morning Star Secundary School in Mwanza, Tanzania.

Op deze scholen in Mwanza hebben leerlingen geen lesboeken. Alleen de docent beschikt over het boek en via dictaten of voorlezen krijgen de leerlingen zo de lesstof in stukjes aangereikt. Deze vorm van onderwijs past niet meer in de huidige tijd. Het Christelijk Lyceum streeft er daarom naar om voor alle leerlingen (ruim 400) eigen boeken aan te schaffen. Er zijn veel boeken nodig want er wordt, net als in Nederland, les gegeven in diverse vakken. Het Christelijk Lyceum gaat de Engelstalige boeken zelf kopen in Tanzania samen met de scholen. Zo profiteert ook de lokale middenstand van de actie.

Swim4Books
Run4Books krijgt in 2017 een vervolg in de vorm van een Swim4Books. De tweede klassen van het Christelijk Lyceum gaan sponsorzwemmen in zwembad de Sprenkelaar op vrijdag 3 februari 2017 vanaf 13:30 uur.

Stichting Support School Fees
Het Christelijk Lyceum probeert daarnaast elk jaar zoveel mogelijk geld op te halen voor de Stichting Support School Fees (SSF). Onder het motto ‘knowledge is power’ ondersteunt SSF momenteel tien kinderen in Mwanza, die les krijgen op de Lumala en Morning Star Secondary School. SSF biedt hen toekomstperspectief door hen te leren lezen en schrijven, te rekenen en zich in algemene zin te ontplooien. Voor drie van deze tien kinderen betaalt het Christelijk Lyceum het schoolgeld. Door geld op te halen wil het Christelijk Lyceum deze kinderen kunnen bieden wat voor ons soms vanzelfsprekend is. Onderwijs!

Help mee!
Wilt u geld doneren voor dit boekenfonds en/of voor de door het Christelijk Lyceum gesponsorde leerlingen, dan kunt u geld overmaken op rekeningnummer: NL 57 INGB 0685253651 ten name van stichting CVO, Christelijk Lyceum o.v.v. sponsoractie Tanzania.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Elke maandag ons nieuws in de mail?