SAM-lezing “Economische waarde van Erfgoed”

7 november 2016, om 20:00, ACEC-Café, Roggestraat 44, Apeldoorn, Toegang € 5,- p.p. (met koffie/thee en 1 consumptie), voor SAM-donateurs gratis.

Door Agenda

De Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM) heeft Prof. Dr. Jan Rouwendal van de VU bereid gevonden een lezing te geven over de economische waarde van erfgoed. Ook voor Apeldoorn geldt dat er cultuurhistorisch waardevolle straten en panden zijn die we moeten beschermen en versterken om Apeldoorn als aantrekkelijke stad te behouden.

Professor Jan Rouwendal is verbonden aan de afdeling Ruimtelijke Economie van de VU in Amsterdam. Hij doet al jaren onderzoek naar de economische waarde van erfgoed en heeft daar ook zeer veelvuldig over gepubliceerd.
Zie:
http://cultureelerfgoed.nl/publicaties/karakterschetsen-nationale-onderzoeksagenda-erfgoed-en-ruimte
of
http://www.feweb.vu.nl/nl/afdelingen-en-instituten/spatial-economics/research/projects/economische-waardering-van-erfgoed/publicaties/index.aspx

In de lezing zal hij ingaan op de resultaten van het erfgoedonderzoek. Daaruit blijkt onder meer dat een (toeristische) bestemming aantrekkelijker is als er meer erfgoed is en dat woningen in een gemeente met een oude binnenstad duurder zijn. In de lezing zal ook aandacht gegeven worden aan de betekenis van het onderzoek voor de Apeldoornse situatie.

Programma:
19.30 uur Inloop (met koffie/thee)
20.00 uur Welkom door het bestuur van de SAM
20.10 uur “Erfgoed: wat is het waard?” over de economische waarde van erfgoed,
door Prof. dr. J. J. Rouwendal
21.10 uur Vragen uit het publiek
21.45 uur Afsluiting en aansluitende borrel

Toegang € 5,- p.p. (met koffie/thee en 1 consumptie),
voor SAM-donateurs gratis.

Graag opgave vooraf bij onze secretaris info@apeldoornsemonumenten.nl
of telefonisch 055 – 360 06 77 (Corrie van de Kraats).

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Elke maandag ons nieuws in de mail?