Tafel van 10 Langdurige zorg en WMO 2015 op dinsdag 4 november

4 november 2014, van 19:00 tot 21:30, Randerode, Zuster Meijboomlaan 10, Apeldoorn

Door PvdA Apeldoorn

De Pvda Apeldoorn organiseert op dinsdagavond 4 november 2014 voor de derde keer De Tafel van 10, deze keer over de decentralisatie van de langdurige zorg naar gemeenten. De bijeenkomst wordt gehouden in Randerode te Apeldoorn en staat gepland van 19:30 – 21:30 uur.

Het karakter van deze bijeenkomst is dat een aantal deskundigen met elkaar in gesprek gaan over dit thema onder leiding van een gespreksleider. Eerder organiseerde de PvdA Apeldoorn al een Tafel van 10 over het thema Werk & Inkomen in Podium Gigant en over het thema jeugdzorg in Real-X. Klik op beide links voor een verslag met foto’s.

Wmo 2015

De Wmo 2015 bevat een nieuwe regeling op basis waarvan de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke ondersteuning van hun inwoners en vervangt o.a. de AWBZ. Gemeenten worden met dit wetsvoorstel verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronisch psychische of psychosociale problemen. De ondersteuning moet erop gericht zijn dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven. Voor mensen met psychische of psychosociale problemen of voor mensen die, al dan niet in verband met risico’s voor hun eigen veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, de thuissituatie hebben verlaten, voorzien gemeenten in de behoefte aan beschermd wonen en opvang. Dat is ingrijpend en veelomvattend. Deze transitie moet ook gepaard gaan met een inhoudelijke vernieuwing. De PvdA Apeldoorn organiseert daarom de Tafel van 10 over dit thema.

Voor deze Tafel van 10 zullen aanwezig zijn:

  • Paul Blokhuis – Wethouder Gemeente Apeldoorn portefeuille zorg
  • Greet Bouman – Stimenz
  • Mechelien Burghout – Buurtcooperatie Apeldoorn Zuid
  • Frans Kamsteeg – GGNet
  • Vincent van Oordt – Directeur woningcorporatie De Woonmensen
  • Simone Ruth – Mee Veluwe
  • Klaas Stoter – Directeur Thuiszorg Verian
  • Mient Venema – WMO Adviesraad
  • Nelleke Vogel – Directeur Atlant Zorggroep
  • Marjolein van de Velde – Huisarts

 

Gespreksleider Cor Klein Heerenbrinkzal het debat leiden. Natuurlijk staat het alle aanwezigen in de zaal vrij om vragen te stellen.

Aanmelden voor deze bijeenkomst
Een ieder is welkom om deze Tafel van 10 bij te wonen. De toegang is gratis. Het is wel noodzakelijk om u aan te melden. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar pvda@apeldoorn.nl. Aanmelden is mogelijk tot 28 oktober 2014. Het adres van Randerode is Zuster Meijboomlaan 10,7334 DV Apeldoorn.

Wij zien uit naar een zinvolle en vooral inhoudsvolle bijeenkomst waarbij de deelnemers vanuit verschillende invalshoeken het thema kunnen benaderen. De zaal is open vanaf 19:00.

 

Datum: Dinsdag 4 november 2014
Tijd: 19.30 – 21.30, zaal open om 19.00
Locatie: Randerode, Zuster Meijboomlaan 10, Apeldoorn

 

 

 

 

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

ONDERWERPEN

PvdA

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?