Tafel van 10 over langdurige zorg

4 november 2014, van 19:30 tot 21:30, Randerode

Door PvdA Apeldoorn

Ties Stam


De Pvda Apeldoorn organiseert op dinsdagavond 4 november 2014 voor de derde keer De Tafel van 10, deze keer over de decentralisatie van de langdurige zorg naar gemeenten. De bijeenkomst wordt gehouden in Randerode te Apeldoorn en staat gepland van 19:30 – 21:30 uur. Het karakter van deze bijeenkomst is dat een aantal deskundigen met elkaar in gesprek gaan over dit thema onder leiding van een gespreksleider.

De Wmo 2015 bevat een nieuwe regeling op basis waarvan de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke ondersteuning van hun inwoners,die voorheen via de AWBZ werd geregeld. De ondersteuning moet erop gericht zijn dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven. Deze zogenaamde transitie moet gepaard gaan met een inhoudelijke zorgvernieuwing.

Voor deze Tafel van 10 zullen aanwezig zijn: Klaas Stoter (Thuiszorg Verian), Marjolein van der Velde huisarts), Nelleke Vogel (Atlant Zorggroep), Frans Kamsteeg (GGNet), Vincent van Oordt (Woningcorporatie Woonmensen), Paul Blokhuis (Wethouder Gemeente Apeldoorn), Greet Bouman (Stimenz), Simone Ruth (Mee Veluwe), Mient Venema (WMO-raad), Mechelien Burghout (Buurtcoöperatie Apeldoorn Zuid). Gespreksleider Cor Klein Heerenbrink zal het debat leiden.

Een ieder is welkom om deze Tafel van 10 bij te wonen. De toegang is gratis. Het is wel noodzakelijk om u aan te melden. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar pvda@apeldoorn.nl. Aanmelden is mogelijk tot 1 november 2014. Het adres van Randerode is Zuster Meijboomlaan 10,7334 DV Apeldoorn.

Wij zien uit naar een zinvolle en vooral inhoudsvolle bijeenkomst. De zaal is open vanaf 19:00 uur.

De fractie en het bestuur van de PvdA Apeldoorn

www.pvda-apeldoorn.nl

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?