Tentoolstelling Russische kunst na de Perestroika

23 februari 2013 - 14 april 2013, CODA Museum

Door Redactie

CODA Museum presenteert van 23 februari tot en met 14 april 2013 een unieke tentoonstelling Russische kunst die na de Perestroika is ontstaan. In deze periode van plotselinge vrijheid hebben Russische kunstenaars de betekenis van die vrijheid voor hun werk, thema en techniek opnieuw moeten ontdekken. De tentoonstelling in CODA Museum brengt die ontwikkeling in beeld en is samengesteld uit drie particuliere collecties. De heer Harry Blom, een van de drie bruikleengevers, geeft zondag 3 maart een lezing over de totstandkoming van zijn unieke en bijzonder collectie.

De Perestroika gaf een grote mate van vrijheid. Niet alleen in staatkundig en economisch opzicht maar vooral ook op sociaal-maatschappelijk niveau veranderde er veel. De creativiteit van Russische kunstenaars was lange tijd beperkt geweest. Onder bewind van Stalin was al een eind gekomen aan het experimentele elan van de Russische kunst. Maar na de Perestroika was plotseling weer van alles mogelijk. Het betekende onder meer dat kunstenaars zich opnieuw moesten oriënteren op hun thema’s, techniek en uitdrukkingsvorm. Een aantal kunstenaars sloot zich aan bij bestaande kunststromingen terwijl anderen teruggrepen op het realisme van voor de Russische revolutie. Ook het abstract expressionisme van na de Tweede Wereldoorlog werd weer beoefend. De tentoonstelling in CODA Museum geeft een uniek beeld van de ingrijpende ontwikkelingen in de Russische kunst. 


Russische kunst na de Perestroika is samengesteld uit drie particuliere collecties en laat werk zien van beeldend kunstenaars als Alexander Baturin, Vladimir Malkov en Alexei Kostroma. De collectie van Harry en Machteld Blom kent een lange geschiedenis. Gefascineerd door de ontwikkeling in de voormalige Sovjet-Unie maakten zij vanaf 1993 een aantal reizen naar Moskou en Sint-Petersburg. Harry Blom 
was bijzonder gefascineerd door de Russische schilderkunst uit Sint-Petersburg van na de Perestroika. Tijdens zijn reizen bezocht hij meer dan 100 ateliers omdat hij een brede collectie wilde verwerven. Geholpen door zijn kennis van de Russische taal – Blom werkte lange tijd als tolk en vertaler bij de Europese Unie in Brussel – leerde hij vele kunstenaars kennen. Zijn collectie toont niet alleen de ontwikkelingen in brede zin, maar laat ook het doorzettingsvermogen en de zoektocht zien van de kunstenaars naar een nieuwe stijl.

Harry Blom maakte in 2009 een boek over de totstandkoming van zijn collectie. Het is een persoonlijk document waarin hij verhaalt over zijn zoektocht naar mooie en interessante werken. De heruitgave van dit prachtige boek verschijnt bij de tentoonstelling in CODA Museum en is te koop in CODA Winkel.


2013: het Vriendschapsjaar Rusland-Nederland

De tentoonstelling Russische kunst na de Perestroika sluit aan op het vriendschapsjaar Rusland-Nederland 2013. De Russische Federatie kiest ieder jaar een land waarmee de relatie verstevigd wordt middels de organisatie van gezamenlijke evenementen in zowel Rusland als ook het bevriende land. President Medvedev riep in 2009 het jaar 2013 uit tot Vriendschapsjaar met Nederland. Dit vanwege de vier eeuwen betrekkingen tussen beide landen. In Apeldoorn is een programma van activiteiten op diverse locaties samengesteld.


Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?