Tentoonstelling De Kanalenkoning van het Apeldoorns Kanaal

22 april 2014 - 10 april 2014, CODA

Door Redactie

CODA

In aansluiting op de feestelijkheden rond 200 jaar Koninkrijk is vanaf 22 april de tentoonstelling De Kanalenkoning – Willem I, grondlegger van het Apeldoorns Kanaal in CODA Museum te zien. Deze expositie toont schilderijen, afbeeldingen, historische documenten, kaarten en voorwerpen over de geschiedenis van het Apeldoorns Kanaal en over Willem I, de ‘Kanalenkoning’. De toegang is gratis.

De tentoonstelling brengt het verleden, heden en de toekomst van het Apeldoorns Kanaal in kaart. Aan de hand van schilderijen, tekeningen, objecten, foto’s en een digitale presentatie wordt een beeld geschetst van de bedrijvigheid en recreatie naast en op het kanaal. Bezoekers zien onder andere een portret van de ontwerper Hendrik Jan Lijsen, een replica van het schip ‘de Beurtvaart’ en zeven gedetailleerde en prachtig ingekleurde kaarten van Rijkswaterstaat van het ontwerp van dit kanaal.

Om het binnenland te ontsluiten voor de ontwikkeling van landbouw, handel en industrie werden onder het bewind van Willem I ongeveer 25 kanaalprojecten uitgevoerd. Hij bepaalde bij Koninklijk Besluit van 1 oktober 1824 dat de Grift vanaf Apeldoorn tot de IJssel bij Hattem bevaarbaar gemaakt moest worden. Enkele dagen voor de officiële opening op 13 april 1829 maakte Koning Willem I een proefvaart en passeerde als eerste de vijf sluizen en zevenentwintig bruggen van de 32 kilometer waterweg die het Griftkanaal werd gedoopt. Het zuidelijke deel naar Dieren werd tussen 1858-1875 aangelegd en het hele traject werd uiteindelijk het Apeldoornse Kanaal genoemd.

De tentoonstelling sluit aan op de viering van 200 jaar Koninkrijk, een initiatief van Stichting Koninklijk Apeldoorn en het Erfgoedplatform Apeldoorn. Voor meer informatie over deze tentoonstelling verwijzen wij u naar de pagina van CODA Museum op www.coda-apeldoorn.nl/tentoonstellingen.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?