Tijd: realiteit of illusie?

10 oktober 2018, om 20:00, Popzaal Gigant, OKW-leden € 7,00, niet-leden € 9,00

Door Agenda

Tijd: realiteit of illusie?

 

Wat is tijd? Dat is de vraag naar één van de laatst overgebleven raadsels voor het menselijke kennen. Terwijl een visie op wat tijd is grote implicaties heeft voor een visie op wat de mens ten diepste is. Want: misschien is de tijd niet iets vrijblijvends dat ik constateer als een gegeven buiten mij. Tijd zou integendeel datgene kunnen zijn dat mij aangaat, tijd als datgene wat ik BEN, en dat als zodanig het gegeven is dat mij maakt EN breekt.

Deze lezing is een proeven van de diepste filosofische ideeën, en aan u, de toehoorder, is uiteindelijk de keus of u gaat voor de tijd als illusie of voor de tijd als ‘realitijd’. Wat u misschien zou verwachten maar niet krijgt is: een abstract betoog. Integendeel, de lezing kan confronterend zijn, dicht op uw huid gaan zitten. Daarbij wordt het uiterste van uw ontvankelijkheid voor het nieuwe en ongewone gevergd. Maar de beloning kan groot zijn.

 

Personalia:
Jan Keij studeerde tijdens zijn werk als onderwijzer filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen (cum laude) promoveerde hij op de filosofie van de Franse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995). De filosofie van Levinas inspireerde artsen die bij hem cursussen hadden gevolgd in Rotterdam zodanig dat een gezondheidscentrum vernoemd is naar deze denker. In de periode tussen 2003 en 2006 ontstond op grond van hernieuwde studie (een tweede ‘promotie’) het boek De filosofie van Emmanuel Levinas, in haar samenhang verklaard voor iedereen. Vanaf 2006 gaf en geeft hij opnieuw cursussen, o.a. voor de KNMG, Leerhuizen Palliatieve Zorg in Rotterdam, bij een postdoctorale leergang aan de Radbouduniversiteit, bij de Internationale School voor Wijsbegeerte, et cetera

Informatie: www.okw-apeldoorn.nl

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Elke maandag ons nieuws in de mail?