Uitnodiging cultuurdebat in CODA Museum

21 september 2016, van 17:00 tot 20:00, Coda Museum, Vosselmanstraat 299, Apeldoorn

Door Agenda

De gemeente Apeldoorn ontwikkelt samen met de culturele instellingen
het cultuurbeleid voor de periode 2017-2020. Om inwoners van Apeldoorn
de gelegenheid te geven hun ideeën en meningen te ventileren, wordt op
initiatief van de gemeente Apeldoorn en CODA op woensdag 21 september
een openbaar debat gehouden. U ben uitgenodigd hieraan deel te nemen om
zo mee te praten over de toekomst van kunst en cultuur Apeldoorn.

Een citaat uit de cultuurnota over de de waarde van cultuur:
“Cultuur staat voor binding, identiteit, traditie, schoonheid, maar ook voor
dynamiek, creativiteit en vernieuwing. Cultuur heeft intrinsieke maatschappelijke
en economische waarde. Cultuur inspireert, verbindt en loont.”

Spreker en dagvoorzitter
Cor Wijn is één van de sprekers tijdens dit debat. De heer Wijn is bestuurkundige,
consultant en auteur van het boek De Culturele Stad. Hij verbindt en spiegelt het
cultuurbeleid van Apeldoorn aan landelijke ervaringen en ontwikkelingen.

Het debat wordt geleid door Bert Overbeek, organisatiedenker en innovator.

Welkom
Iedereen die kunst en cultuur in Apeldoorn een warm hart toedraagt, is van harte
welkom. Het programma begint om 17.00 uur en is rond 20.00 uur afgelopen;
voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Geinteresseerden die willen pitchen,
dienen zich hiervoor aan te melden via aanmeldingen@coda-apeldoorn.nl.

Cultuurnota Cultureel Kapitaal 2017-2020
De eerste versie van deze cultuurnota is -samen met de plannen van de culturele
instellingen- op 30 juni in de gemeenteraad besproken. Het cultuurbeleid voor
de komende vier jaar wordt eind oktober formeel door deze raad vastgesteld.
De conceptversie van de cultuurnota ligt van 8 september tot en met 5 oktober
ter inzage bij de gemeente Apeldoorn. Deze is ook online in te zien via
www.apeldoorn.nl en www.coda-apeldoorn.nl/cultuurnota.

Graag tot woensdag 21 september in CODA Museum!

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Elke maandag ons nieuws in de mail?