Wijkraad Welgelegen 25 jaar

4 november 2017, om 15:00, Baron Sloetkade Apeldoorn

Door Agenda

De vereniging Wijkraad Welgelegen bestaat dit jaar al weer 25 jaar. In die periode heeft de wijk een metamorfose ondergaan en is door de wijkraad aan veel onderwerpen gewerkt.

De nieuwbouw langs het kanaal heeft de wijk dichter bij het centrum van Apeldoorn gebracht, waarbij de voetgangersbrug De Freule een belangrijke rol vervult. Andere nieuwbouw en belangrijke renovaties werden uitgevoerd. Er werden verkeersmaatregelen genomen die de doorstroming van het toegenomen verkeer verbeterden, zoals de oostelijke rondweg, de tunnel in de Zutphensestraat en de Quarles van Uffordlaan. De wijkraad heeft actief aan veel verbeteringen meegewerkt, hetzij op verzoek van de gemeente dan wel op eigen initiatief.

Veel aandacht is er ook altijd voor voldoende speelruimte in het groen voor de kinderen van de wijk, terwijl we de sociale cohesie binnen Welgelegen op veel manieren proberen te verbeteren.

Het bestuur van de Wijkraad heeft in die 25 jaar niet stil gezeten; samen met alle vrijwilligers en inmiddels ook een grote groep oud-bestuursleden en voormalige vrijwilligers is veel bereikt. Bij dit jubileum is het passend hen allemaal nog eens uitgebreid te bedanken: oud-bestuursleden, vroegere en huidige medewerkers en alle vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen.

Op zaterdag 4 november 2017 om 15.00 uur zal door de wijkwethouder aan de Baron Sloetkade een kunstwerk worden onthuld dat past bij de historie en bij de hedendaagse uitstraling van onze wijk. Dit kunstwerk is een geschenk van de wijkraad aan de bewoners van de wijk ter gelegenheid van dit jubileum.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Elke maandag ons nieuws in de mail?