Buurtbibliotheek Ugchelen sluit

Woensdag 29 mei 2019

Door Redactie

De buurtbibliotheek voor volwassenen in Ugchelen, gehuisvest in het dorpshuis Ugchelens Belang, wordt met ingang van 30 mei aanstaande gesloten. CODA heeft deze ruimte jarenlang gratis mogen gebruiken. Echter, de Vereniging Ugchelens Belang heeft te maken met krimpende budgetten en wil daarnaast dat alle gebruikers van het gebouw huur betalen. Om die reden is besloten aan CODA een huurvergoeding voor deze ruimte te vragen. CODA hanteert het uitgangspunt dat de buurtbibliotheken worden gefinancierd vanuit partnerschap, dat wil zeggen dat CODA de actuele collecties inkoopt, kennis over die collecties beschikbaar stelt, de online verbinding met de catalogus regelt, gereserveerde boeken bezorgt en de inrichting van de ruimte financiert. De partner stelt de ruimte om niet ter beschikking. Beide partijen hebben intensief overlegd om tot een oplossing te komen, maar dat is niet gelukt.

Huisvesting elders

Vanuit CODA zijn pogingen ondernomen elders in Ugchelen huisvesting te vinden voor deze voorziening voor volwassenen, maar ook dat heeft niet geleid tot een positief resultaat. Bezoekers van deze locatie kunnen in het vervolg gereserveerde boeken halen en geleende exemplaren terug brengen in de CODA Boekenbus, die een standplaats krijgt vóór het dorpshuis Ugchelens Belang. Voor het lenen van boeken kan men, behalve in de Boekenbus, ook terecht in dok Zuid of één van de andere dependances van CODA. Meer dan de helft van de CODA-leden in Ugchelen maakt al gebruik van andere vestigingen, omdat de collecties daar groter en meer divers zijn. Voor ouderen die niet of minder mobiel zijn, zal CODA de Boeken aan Huis-service inzetten. CODA zoekt hiervoor samenwerking met de Dorpsraad en het Noaberschap.

CODA verwacht met de aanvullende dienstverlening de inwoners van Ugchelen een goed alternatief te kunnen bieden voor het verdwijnen van de buurtbibliotheek uit het dorpshuis Ugchelens Belang. CODA zal haar klanten in Ugchelen separaat benaderen met aanvullende informatie.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over cultuur

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?