Orpheus aan de vooravond van een grootscheepse reorganisatie

Dinsdag 17 juni 2014

Door Redactie

Redactie


De economische crisis en het teruglopen van de subsidies dwingen Theater & Congres Orpheus tot een drastische reorganisatie. Noodgedwongen is voor 17 medewerkers (samen goed voor 9,7 fte) ontslag aangevraagd bij het UWV. Directeur Meta Neeleman heeft vandaag, dinsdag 17 juni, haar personeel van de aanstaande reorganisatie en de daarmee samenhangende gedwongen ontslagen in kennis gesteld. Er is een sociaal plan opgesteld.

Orpheus kampt al enige jaren met teruglopende inkomsten. In lijn met de landelijke tendens neemt ook het theaterbezoek in Apeldoorn af. De markt voor congressen vertoont nog steeds geen opleving. Verder valt in 2015 voor een bedrag van € 450.000 aan aanvullende subsidie weg. Dit bedrag verdubbelt zich in 2016. Dit alles leidt tot een groeiend negatief eigen vermogen bij Orpheus, terwijl de opdracht juist is om het negatief eigen vermogen weg te werken.

“Niets doen is geen optie” zo stelt directeur Meta Neeleman. “Doorgaan op de huidige voet leidt tot het faillissement van Orpheus”. Om het tij te keren heeft de de directie van Orpheus in samenspraak met de Raad van Commissarissen een toekomstplan opgesteld. Dit plan moet leiden tot een meer flexibele en efficiënte organisatie, die meebeweegt met de seizoensgebonden pieken en dalen waar het bedrijf nu eenmaal mee te maken heeft.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over cultuur

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?