In Beeld: Hiske van den Heuvel van Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst

Zaterdag 30 mei 2020

Door Ben Eggermont

Zo’n 3,5 jaar is Hiske van den Heuvel nu bestuursvoorzitter van Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst. Een taak die ze met enthousiasme en gedrevenheid uitvoert. Tijd voor een gesprekje met haar, ook nu de Landelijke Leergeld Dag voor de deur staat. Die is namelijk komende maandag, 1 juni.

Kan je in het kort weergeven waar stichting Leergeld voor staat?

„Stichting Leergeld is een landelijk initiatief dat zo’n 15 jaar geleden van start is gegaan om financiële ondersteuning te verlenen aan kinderen uit minima gezinnen. Op die manier kunnen deze kinderen gewoon meedoen aan activiteiten die voor andere kinderen normaal zijn zoals een schoolreisje, een fiets, een computer of een sportclub. Onze lokale stichting bestaat meer dan 10 jaar en draagt zorg voor kinderen uit Apeldoorn en Voorst. Landelijk zijn er 108 lokale stichtingen die autoneem opereren. Vanuit de landelijke stichting krijgen ze ondersteuning op het gebied van onder andere de ICT infrastructuur.”

Hoe ben je betrokken geraakt bij stichting Leergeld?

„Vanuit de serviceclub waar ik lid van ben. Er werd een aantal jaren geleden een project uitgevoerd om gelden op te halen voor stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst. Zo kwam ik in aanraking met deze stichting. De toenmalige, scheidende voorzitter vroeg of ik interesse had zijn taak over te nemen, daarop heb ik toen ja gezegd. En nu 3,5 jaar later vind ik prachtig om dit te mogen doen.”

Wat motiveert je om je hiervoor in te zetten?

„We hebben het goed. We kunnen terugkijken op een mooi en zinvol arbeidzaam leven. Ik vind het fijn om op deze manier iets terug te geven aan de maatschappij. En dat kan door kinderen in mindere omstandigheden een steuntje in de rug te geven en wat verlichting te geven in de soms schrijnende situaties waarin ze verkeren.”

 

We proberen de drempel zo laag mogelijk te houden, maar er heerst binnen die gezinnen nog veel schaamte.

 

Wat is de actuele situatie van jullie verzorgingsgebied Apeldoorn-Voorst?

„Volgens onderzoek van de gemeente gaat het in ons verzorgingsgebied om zo’n 3000 kinderen. Wij hebben nu 1772 kinderen vanuit het basis- en voortgezet-onderwijs die vanuit de stichting worden ondersteund. We proberen de drempel zo laag mogelijk te houden, maar er heerst binnen die gezinnen nog veel schaamte. We werken in strikte anonimiteit en regelen alle zaken rechtstreeks met de betrokken instanties. Goed  samenwerken met andere instanties zoals de voedselbank, Feestneus, Speelgoedbank, schuldhulpmaatje en anderen is wezenlijk. Elkaar daarbij wederzijds informeren is belangrijk.”

 

Wij onderzoeken momenteel of er tijdens de zomervakantie extra bijles gegeven kan worden aan onze ‘Leergeld kinderen’.

 

Hoe komen jullie aan middelen?

„Onze middelen komen uit verschillende bronnen. De gemeente Apeldoorn draagt dit jaar en ook volgend jaar 180.000 euro bij. Voor de jaren daarna moeten we weer in overleg met de gemeente, een uitdaging gezien de situatie van de gemeente en de te verwachten impact van de COVID-19 crisis. Daarnaast kennen we zogenaamde ambassadeurs. Dit zijn Apeldoornse bedrijven die zich aan het werk van de stichting verbinden door een jaarlijkse bijdrage te geven. Al meer dan 50 bedrijven hebben die stap genomen. Niet onvermeld mag blijven de vele acties die door het jaar heen gevoerd worden vanuit onder ander de serviceclubs, kerken, diaconieën en overige donaties, om middelen bij elkaar te brengen. In totaal hebben wij in het jaar 2019 ongeveer 450.000 euro uitgegeven aan 1772 kinderen, waarmee wij aan de grenzen raken van wat mogelijk is.”      

Wat is jullie doelgroep, is die helder in beeld?

„Door de jaren heen hebben we inmiddels een goed beeld gekregen wat er speelt in onze regio. De bekendheid is gegroeid en steeds meer mensen weten de weg naar ons te vinden. Iedere aanvraag wordt zorgvuldig onderzocht voordat er steun wordt gegeven. Bij zo’n onderzoek is integriteit en vertrouwelijkheid uitermate belangrijk.”

Wat is de impact van COVID-19 op jullie doelgroep?

„We zien een toenemend verlies aan inkomen bij de verschillende groepen in onze samenleving. We verwachten daarom zeker een toename van het aantal aanvragen voor ondersteuning. Doordat de scholen een lange periode gesloten zijn geweest is de verwachting dat er leerachterstanden zijn ontstaan. Als stichting willen wij hier iets in betekenen en zijn met een projectgroep gestart, wij onderzoeken momenteel of er tijdens de zomervakantie extra bijles gegeven kan worden aan onze ‘Leergeld kinderen’. Vanuit de doelgroep komen er steeds meer vragen van ouders voor hulp bij studie. Deze lessen willen wij laten geven door pabo-studenten. Daarmee wordt het huidig personeel rust gegund om bij te tanken en van hun vakantie te genieten. De verdere vormgeving van deze plannen wordt momenteel nader uitgewerkt.”  

Op 1 juni is de Landelijke Leergeld Dag. Hoe gaan jullie die organiseren binnen de beperkende coronamaatregelen?

„Binnen de aangepaste regels zal het vooral gaan om digitale aanwezigheid om de landelijke en lokale bekendheid te vergroten. Kinderboekenschrijver Paul van Loon heeft speciaal voor deze gelegenheid een musical geschreven die alle scholen voor het afscheid van groep 8 kan gebruiken. Houd onze media in de gaten om te zien wat er allemaal staat te gebeuren.”

Waarom is het werk van Leergeld nog steeds nodig?

„Het is betreurenswaardig dat dit in een rijk land als Nederland nodig is. De leermiddelen voor het onderwijs zouden zoals in het verleden gratis verstrekt moeten worden, leerling moeten nu een dure laptop aanschaffen om mee te kunnen doen. Voor Leergeld betekent dit jaarlijks een grote kostenpost. De dreigende tweedeling in onze maatschappij neemt steeds scherpere vormen aan. Over dit onderwerp wordt inmiddels op ministerieel niveau gesproken om dit aan te pakken. Ik ben pas tevreden als Stichting Leergeld niet meer nodig is, maar of dat ooit lukt betwijfel ik.”

Informatie over over Stichting Leergeld is te vinden op de Facebook pagina https://www.facebook.com/leergeldapeldoornvoorst en op de website https://www.leergeld.nl/apeldoornvoorst/

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door onze redactie
Meer dan 2.200 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over ondernemen

ONDERWERPEN

In Beeld Portretten

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!