Ondersteuning voor kleine ondernemers met problemen administratie

Dinsdag 18 oktober 2016

Door Redactie

In Apeldoorn is sinds kort Stichting Over Rood ingetrokken bij Startup Apeldoorn aan de Kennedylaan 32. Over Rood begeleidt en ondersteunt (kleine) ondernemers bij het op orde brengen van hun administratie. De gemeente Apeldoorn ondersteunt Over Rood financieel voor een pilotperiode van zes maanden voor 25 deelnemers.

Verantwoordelijk wethouder Johan Kruithof: ,,Ondernemers die in de financiële problemen komen, kunnen bij de gemeente aankloppen voor bijstand uit de Bbz. Wij kunnen soms een aanvraag niet in behandeling nemen omdat de administratie van de onderneming niet op orde is. Over Rood helpt ondernemers de administratie weer op orde te brengen. De ene ondernemer zal hierdoor zijn bedrijf kunnen voortzetten terwijl een ander tot het inzicht komt dat stoppen beter is.”

Werkwijze
Over Rood werkt overwegend met vrijwilligers. Inmiddels is in Apeldoorn een aantal vrijwilligers getraind en opgeleid. Ondernemers die zich melden krijgen een intakegesprek. Samen met de trajectmanager wordt een stappenplan afgesproken. De ondernemer betaalt 20 euro per maand. De trajecten variëren van 1 maand tot maximaal 1 jaar.

De werkwijze van Over Rood is in andere gemeenten succesvol geweest. Zo zijn de ervaringen uit Utrecht dat door deze laagdrempelige hulp werd voorkomen dat de problemen groter werden. Zo zijn bijvoorbeeld enkele huisuitzettingen voorkomen. Een andere voordeel is dat als de administratie op orde is, de ondernemers gebruik kunnen gaan maken van de dienstverlening van de gemeente en bijvoorbeeld bijstand kunnen ontvangen.

Breed aanbod
De gemeente Apeldoorn heeft een breed aanbod van dienstverlening voor ondernemers. Zo is er het programma IkStartSmart waarbij mensen met een bijstand geholpen worden hun eigen onderneming op te zetten. Het Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt (GROS) biedt financiële ondersteuning, begeleiding en advies aan startende ondernemers en doorstartmogelijkheden aan gevestigde ondernemers. Ook is er een maandelijkse voorlichtingsbijeenkomst voor mensen met een uitkering die een eigen bedrijf willen starten (aanmelden via www.hetgros.nl).

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over ondernemen

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?