Ook Apeldoornse gemeenteraad ongerust om de binnenstad

Donderdag 3 maart 2016

Door Redactie

Op de verkiezingsprogramma’s van de meeste Apeldoornse politieke partijen stond als aandachtspunt de Apeldoornse binnenstad. Er werden plannen gemaakt en onlangs werden er, als stap in de goede richting, boompjes geplant in de Hoofdstraat. Wethouder Mark Sandmann was enthousiast, gaf hij in september in een gesprek met Apeldoorn Direct aan. Maar nu komen er toch kritische vragen, gesteld door Lokaal Apeldoorn. Zij vragen zich onder meer af of het College van B & W wel genoeg aan die ‘bruisende binnenstad’ doet.

Landelijke bedrijven zuigen de winkels leeg
Een rondje langs een aantal verschillende politieke partijen in de gemeenteraad laat zien dat Lokaal Apeldoorn niet de enige partij is die zich zorgen maakt om het centrum. Zo zegt Marga Jonkman van de PvdA: ,,Ik maak me wel zorgen om de Hoofdstraat. Wij, de gemeente, maar ook bijvoorbeeld de Stichting Centrummanagement trekken er hard aan om het een en ander te promoten, om de omgeving te verbeteren, te investeren in relaties en in het groen. Het zijn echter landelijke en soms internationale bedrijven die de winkels, of winkelketens, leegzuigen. Het gaat dan om investeringsmaatschappijen die dat doen. Daarnaast zijn er vele klanten die op internet kopen. Hoe je daarop reageert als winkel, hoe innovatief je bent, hoe meer overlevingskans je hebt.”
Ook de SGP-fractie maakt zich zorgen, laat Henk van den Berge weten. ,,Vooral door de economische crisis is het niet gelukt om het winkelcentrum in de binnenstad uit te breiden met het rondje Beekstraat en Marktstraat. De bedoeling was dat daar juist winkeltjes zouden komen die een echte aanvulling zouden betekenen. Nu zien we met name door het faillissement van verschillende winkelketens in de Hoofdstraat nog meer leegstand komen. De aantrekkelijkheid van Apeldoorn als winkelstad loopt hierdoor terug. De SGP vindt het belangrijk dat er in goed overleg met de detailhandel en andere ondernemers snel actie wordt ondernomen. Daarbij moet breed worden gekeken naar de uitstraling en gezelligheid van het centrum, het soort winkels, parkeren, veiligheid en dergelijken. Kortom: actie is geboden.”

Niet gezelliger
GroenLinks vindt ‘het er niet gezelliger op worden’, met steeds meer lege panden, zegt Ariane van Burg. ,,Dat lijkt te gaan gebeuren. Lastig, ook omdat die panden van eigenaren zijn en die gaan erover. Wij kunnen allemaal wel leuke dingen bedenken, maar het zijn niet onze panden. Laten we proberen er met elkaar het beste van te maken en daarin heeft ieder zijn rol. Er zijn voorbeelden leuke, soms tijdelijke, invullingen. Creativiteit kan dan een kans krijgen.”
Bonnie ten Damme van de PSA zegt ook volmondig ja op de vraag of haar partij zich zorgen maakt. ,,Natuurlijk. Het is niet alleen een Apeldoorns probleem, maar van meerdere plaatsen. Een van de oplossingen zou kunnen zijn meer de winkels bij elkaar dus niet zo’n lange winkelstraat. Misschien komen nu ook meer gevarieerde en leuke winkeltjes in plaats van die grote shops. Wij als raad kunnen ook naar de bestemmingsplannen kijken.”

Zorgelijke ontwikkelingen
Jan Dirk van der Borg van het CDA geeft als reactie op de vraag of ‘zijn’ partij zich zorgen maakt: ,,Ja, de ontwikkelingen in de binnenstad zijn zorgelijk. Dat winkelbedrijven omvallen heeft grote effecten: er vallen gaten in de binnenstad, het is een grote klap voor de werknemers die zonder werk zitten en voor de eigenaren van panden. Maar het is iets te makkelijk om alleen te constateren dat we ons zorgen maken. Het gaat erom dat we ons allemaal inzetten om de binnenstad over 20 jaar bruisend en aantrekkelijk krijgen. Terwijl we een ding weten: over 20 jaar ziet de binnenstad er heel anders uit dan nu. Ik hoef maar te wijzen op het groeiende aantal internetaankopen.
Als overheid kun je een aantal dingen doen, al is de rol beperkt. Bijvoorbeeld lage parkeertarieven of gratis parkeren. Alle dagen gratis parkeren is voor de gemeente een te grote aderlating, maar het CDA heeft in het verleden voorgesteld een aantal zaterdagen gratis parkeren mogelijk te maken. Dat zou nu ook kunnen. Verder kan je sturen op de grootte van de binnenstad, in bestemmingsplannen te sturen op waar wel en niet winkelbedrijven of horeca mogelijk is. Het CDA vindt dat we terughoudend moeten zijn met het uitbreiden van de binnenstad. Om die reden zijn we als fractie ook tegenstander van een ontwikkeling zoals die bij Westpoint. En tenslotte kan je ervoor zorgen dat de openbare ruimte op orde is, netjes, groen en aantrekkelijk. Om deze punten zal de CDA-fractie zich inzetten de komende jaren.”

Geen zorgen
Paula Donswijk van D66 zegt zich nog geen zorgen te maken over de binnenstad. ,,De Hoofdstraat is net prachtig opgeknapt en ligt er uitnodigend bij. Het verhuren van winkelpanden is toch in eerste instantie een zaak van verhuurders en huurders en natuurlijk hopen we dat de opengevallen gaten snel worden opgevuld. De gemeente houdt nauw contact met de winkeliers in de binnenstad en voor zover ik weet zijn er nog geen signalen dat het noodzakelijk is om op de stoel van de eigenaren van de winkelpanden te gaan zitten. Natuurlijk hopen we dat leegstaande panden snel weer verhuurd worden en dat is ook een kwestie van vraag en aanbod. Ik denk dat de gouden tijden voor winkelvierkante meters op A-locaties voorbij zijn en dat eigenaren hun huren zullen moeten aanpassen als er geen huurders meer zijn die dergelijke prijzen nog willen en kunnen betalen.”

De Partij voor de Dieren wijst op een vroegere uiting van Lokaal Apeldoorn. ,,Bizar dat LA tot voor kort voorstander van een outletcentrum was”, vindt Harry Voss. ,,Dan was het allemaal nog erger geworden. We hebben natuurlijk te maken met veranderend koopgedrag. Daar kun je als stad niet veel mee. Het zal alle steden overkomen. Dus moeten we iets bijzonders zien te vinden. Wij als partij werden een paar jaar geleden weggehoond omdat we voorstelden om van het centrum Apeldoorn een duurzame, diervriendelijke en verantwoorde winkel stad te maken. Dan zou je niet zo afhankelijk zijn van grote ketens. Het kan Apeldoorn uniek maken, het is in elke stad echt allemaal van het zelfde. Dan ga je ook als van het zelfde allemaal leegstand krijgen. Iets unieks verzinnen. Dat zou een weg kunnen zijn.”

Vragen aan het College
De partij Lokaal Apeldoorn zal vanavond, tijdens de raadsvergadering in het stadhuis, de actualiteitsvragen stellen die ze hebben opgesteld. Wim Willems van de partij meldt: ,,Je ziet de nodige partijen vertrekken en de binnenstad wordt er niet gezelliger op bij panden die enkel als etalage dienen. Zo is de ingang van de Oranjerie aan de Nieuwstraat, de voormalige It’s-winkel, al niet meer beschikbaar. Het is nog maar de verwachting wat er bijvoorbeeld met het pand van V&D gaat gebeuren. Loop als voorbeeld eens over de Nieuwstraat waar voorheen de nodige winkels zaten. Veel panden zijn leeg en het ziet er troosteloos uit.
Willems stelt vanavond onder meer de vraag wat het College van B&W heeft gedaan de laatste tijd om sluitingen van winkels te voorkomen. ,,Ik weet niet of het College te weinig heeft gedaan. Ik zie wel dat er wordt geïnvesteerd in straatstenen. Maar daarmee heb je nog niet een aantrekkelijke binnenstad. Heeft bijvoorbeeld het verhogen van de parkeergelden invloed gehad op het aantal bezoekers? Ik zie in ieder geval naar de gemeenteraad toe geen pro-actieve houding wat ze gedaan hebben. De gemeente kan mijns inziens de partij zijn die pandeigenaren bij elkaar kan brengen om samen te kijken naar een oplossing. Ik weet niet of ze dat gedaan hebben.
Zelf zou de partij in het voormalig pand van de V&D detailhandel willen zien. ,,Ook nieuwe concepten kunnen hier een kans krijgen. Ik las een artikel over ‘Wash and Eat’. Een combinatie om je was te doen en gelijk een hapje te eten. Kan me best voorstellen dat hier voor een bepaalde doelgroep belangstelling voor is. Die lege panden betekent dat Apeldoorn minder aantrekkelijk wordt. Misschien moeten we wel zo onorthodox denken dat het beter is om het winkelgebied te verkleinen en andere stukken gaan herontwikkelen. Immers: de detailhandel van gisteren is die niet meer van vandaag.”

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door onze redactie
Meer dan 2.100 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over politiek

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!