Koninklijke Onderscheiding voor C. Bouman en H. Hillen

Woensdag 8 april 2015

Door Redactie

© Medea Huisman

De heren C. Bouman (76) en G.H. Hillen (74) ontvangen vanavond uit handen van loco-burgemeester O.G. Prinsen de versierselen behorende bij hun benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurt na afloop van de algemene ledenvergadering van wijkraad De Sprengen.

De heer C. Bouman is vanaf 2002 bestuurslid van wijkraad De Sprengen. Hij is secretaris en penningmeester, redactielid van het ‘wijknieuws’ en van de website. Daarnaast onderhoudt hij onder andere de contacten met de stadsdeelmanager en de wijkagent. Tevens was hij secretaris van het voorzittersoverleg van de dorps- en wijkraden. Hij heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het vormgeven van wijkgericht werken. En hij nam grote en belangrijke onderwerpen onder zijn hoede, zoals de verbouwing en uitbreiding van Orpheus, de verbouwing en uitbreiding van de Belastingdienst en recentelijk de sloop en de toekomstplannen voor de Julianalocatie.

De heer G.H. Hillen is vanaf 2001 secretaris van de Vereniging Officieren Verbindingsdienst. Vanaf 2004 is hij secretaris van wijkraad De Naald. Ook was hij vice-voorzitter en penningmeester en was hij verantwoordelijk voor de website. Hij speelde een belangrijke verbindingsrol tussen de redactie van de nieuwsbrief van de wijk en het wijkraadbestuur. Eén van zijn wapenfeiten is zijn bijdrage aan het terugdringen van de overlast van de flinke clustering aan kamerbewoningspanden in de wijk. Ook was hij verantwoordelijk voor de communicatie met de Klankbord Groep, een digitaal bestand van ongeveer 200 bewoners, dat op gezette tijden geraadpleegd wordt aangaande vragen die alle bewoners aangaan.

Beide heren zijn inmiddels sinds een jaar volop actief op een ander vlak: de heer Bouman binnen de kerk en de heer Hillen binnen IVN-Apeldoorn.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door onze redactie
Meer dan 2.200 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over politiek

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!