Lokale Educatieve Agenda voor samenwerking in onderwijs

Zaterdag 4 oktober 2014

Door Redactie

© medea

Schoolbesturen, onderwijspartners, kinderopvang en de gemeente Apeldoorn hebben donderdag 25 september een eerste stap gezet naar een Lokale Educatieve Agenda (LEA). Onderwijswethouder Johan Kruithof zegt zeer tevreden te zijn met deze eerste stap: “Hoe je het ook went of keert, het onderwijs staat voor grote uitdagingen de komende jaren. Neem bijvoorbeeld het afnemend aantal leerlingen waardoor er lege klassen ontstaan. Of het passend onderwijs waardoor kinderen die extra zorg nodig hebben, in het reguliere onderwijs blijven. Voor deze en andere ontwikkelingen is een nieuwe invulling nodig van de samenwerking binnen het onderwijs en met de gemeente.”

Ontwikkelagenda
LEA fungeert als een ontwikkelagenda waarin de gezamenlijke thema’s worden benoemd waaraan door de onderwijspartners gezamenlijk, maar ook samen met de gemeente, de komende jaren wordt gewerkt. Het is een instrument voor de deelnemers om vanuit de eigen rol, maar in gezamenlijke verantwoordelijkheid, te komen tot afspraken over het onderwijs – en jeugdbeleid. Het moet helpen de vraagstukken op het gebied van onderwijs en jeugdzorg in samenhang te benaderen en in goed overleg prioriteiten te stellen.

Aanleiding
Het rapport “Investeren in vertrouwen en samenwerking” analyseerde de huidige samenwerking tussen schoolbesturen onderling en tussen schoolbesturen en de gemeente. Eén van de belangrijkste adviezen uit het rapport is het komen tot een gezamenlijke Lokale Educatieve Agenda. De eerste stap is nu gezet: er wordt een stuurgroep LEA geformeerd en er worden thematische werkgroepen ingesteld. Thema’s die bijvoorbeeld geagendeerd kunnen worden zijn: passend onderwijs, onderwijshuisvesting, transitie jeugdzorg in relatie tot onderwijs en vroegtijdig schoolverlaters. Met het oprichten van de LEA komt het bestaande overleg tussen schoolbesturen, onderwijspartners en gemeente, het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) te vervallen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door onze redactie
Meer dan 2.200 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over ondernemen

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!