Wethouders Apeldoorn geïnstalleerd

Donderdag 29 maart 2012

Door Redactie

Randy Gasper

Onlangs maakten we de namen bekend van de zes wethouders die Apeldoorn gaan aansturen. De drie nieuwe heren Detlev Cziesso, Johan Kruithof en Hans Brouwer worden bijgestaan door drie wethouders uit het vorige college: Olaf Prinsen, Paul Blokhuis en Nathan Stukker.

Vanavond zijn de zes wethouders officieel geïnstalleerd. Zij vormen samen met plaatsvervangend burgemeester Hans Esmeijer het nieuwe college van b&w. Hans Esmeijer zal 24 mei echter officieel plaatsmaken voor de uit Harderwijk overgekomen John Berends, die dan de taak van burgemeester dan op zich zal nemen. Hij vervangt daarmee tevens Fred de Graaf, die op zijn beurt weer verhuisde naar de Eerste Kamer.

In het concept portefeuilleverdeling zien we onder het volgende:

  • Stukker (CDA): Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw & Monumenten, Bouwzaken, Wonen en Economische Zaken
  • Kruithof (PvdA): Werk en Inkomen, Onderwijs, Sport Regio Stedendriehoek, Decentralisatie (WwNV)
  • Brouwer (LA): Wijkzaken, Beheer en Onderhoud, Vastgoed & Accommodaties, Planning & Control, Personeel & Organisatie, Bedrijfsvoering, Informatievoorziening
  • Prinsen (D66): Grondzaken, Duurzaamheid, Water & Groen, Mobiliteit & Luchtvaartzaken, Milieu & Afval, Dierenwelzijn
  • Cziesso (GroenLinks): Financiën & Belastingen, Publieke Dienstverlening, Strategie, Communicatie, Lobby, GSO, GSB, Ortega, Regeldruk
  • Blokhuis (ChristenUnie): Zorg & Welzijn, Volksgezondheid, WMO, Jeugd, Decentralisatie (AWBZ), Decentralisatie (Jeugdzorg)

Met deze zes heren en binnenkort dus John Berends als burgemeester hoopt Apeldoorn orde op zaken te kunnen stellen. Zij hebben er vertrouwen in. Wij gaan er op vertrouwen en kijken met interesse en kritische ogen toe. Uiteindelijk moeten we het met alle Apeldoorners doen.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?