Help de bevolking van Oekraïne

Zomernota 2012

Maandag 17 september 2012

Door Redactie

Vandaag presenteerde het college van Apeldoorn haar zomernota 2012. In makkelijke bewoordingen: het plan van aanpak aangaande Apeldoorn. Samengevat komt de zomernota neer op faseren, temporiseren en faciliteren. Weer even vertalen: sommige plannen stoppen of pauzeren, andere plannen in een ander tempo neerzetten en alles wat financieel kan gewoon doen. Voor dat laatste is echter sinds het gronddebacle weinig ruimte en heeft het college scherp moeten kijken naar wat kan en wat niet kan. Het college is optimistisch, want zo zeggen ze: ‘Apeldoorn kan nog heel veel!’ De burgemeester zegt daarbij echter wel: ‘We moeten als Apeldoorn daarbij wel de ambities enigszins terugschroeven.’

Tijdens een speciaal belegde persconferentie lichtte het college van Apeldoorn de pers de Zomernota 2012 nader toe. Wethouder van Financiën legt uit dat van de het werkelijke schuldbedrag  122,8 miljoen euro bedraagt. Daarvoor moest dekking gevonden worden. Deze dekking werd gevonden in stoppen. Stoppen met projecten die op de tekentafel liggen. Deze gaan in elk geval voor de komende tien jaar terug in de kast als dusdanig. Denk hierbij aan het niet door laten gaan van een multifunctioneel centrum in Anklaar of het schrappen van de fietsdoorstroomas bij Woudhuis-Osseveld. Ook worden plannen versoberd, zoals het ondergronds leggen van de hoogspanningsleiding in Zuid. Tot slot moet het beter en efficiënter aanpakken van projecten in het wegennet leiden tot de nodige besparingen.

’54 miljoen euro’, zo zegt Wethouder Cziesso, ‘en dan berekenen we de ‘worst case scenario’ hier in mee. Op deze manier kunnen we het af zonder artikel 12.’ (streng toezicht van de provincie). Ook denkt het college nog 21 miljoen euro te kunnen terugwinnen op investering die gerelateerd zijn aan het Grondbedrijf.

Dan blijft er natuurlijk nog aardig wat geld staan. Dat wordt onder andere weggesleept onder de wijkraden, waarop de gemeente 20% bezuinigt. Ook het leerlingenvervoer, een topic dat door StrangeArt al wel eens ter sprake is gebracht, zal de klappen voelen. Ook daar gaat minder budget heen. En niet te vergeten de subsidiegevoelige instellingen en organisaties, ook zij moeten rekening houden met de nodige bezuinigingen.

En tot slot de burger. Ook de Apeldoorner gaat het voelen. De tijdelijke verhoging die de de gemeente had ingezet op de OZB is niet langer tijdelijk, maar permanent. Dit betreft een verhoging van 10%.  Dat alles, al die bezuinigingen moeten leiden tot een gezonde begroting in de toekomst.

Het college heeft daarbij 5 speerpunten:

  • We herstellen op eigen kracht
  • Alle beleidskaders zijn aanraakbaar (geen heilige huisjes)
  • Wij breken niets af, wat we niet meer op kunnen bouwen
  • Apeldoorns blijft een sociale stad
  • Wij investeren in de toekomst

Apeldoorn wil dus herpakken en wil dat zelf doen. Door o.a. bovenstaande maatregelen te treffen,  zegt de burgemeesters: ‘Dit is goed uit te leggen zijn aan de Apeldoorners. We gaan nu schoon schip maken met beperkte ambities. Maar we gaan van een negatief naar een positief saldo.’

De volledige Zomernota 2012 is HIER te lezen. 8 november neemt de gemeenteraad een besluit over de Zomernota 2012.

Bezuinigingen Zomernota 2012?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?