Geen grote ongelukken, wel zorgen bij uitvoering nieuwe taken

Zaterdag 20 juni 2015

Door Redactie

Medea Huisman

De uitvoering van de nieuwe taken op het gebied van zorg, jeugd en werk zijn in de eerste vier maanden van 2015 redelijk goed verlopen in Apeldoorn. De indruk is dat de continuïteit van zorg goed is geborgd maar dat veel inwoners last hebben van de onzekerheid die de veranderingen met zich meebrengen. Als het gaat om het geld en de administratieve organisatie zijn er nog wel zorgen.

Wethouder Paul Blokhuis: “We hebben niet veel meldingen gekregen bij het Meldpunt Sociaal en ook het aantal bezwaren is niet erg hoog. Het lijkt erop dat de eerste maanden naar omstandigheden redelijk zijn verlopen voor onze inwoners. Als college hebben wij wel zorgen over de vraag of wij voldoende geld krijgen van het rijk voor de jeugdzorg, WMO en participatiewet. Ook de juistheid en volledigheid van (cliënt)gegevens blijven vragen oproepen en de automatiseringsystemen zijn nog niet op orde. Er is nog steeds veel werk aan de winkel.”

Jeugdzorg
De indruk bestaat dat de inwoners de Centra voor Jeugd en Gezin goed weten te vinden. Tegelijkertijd vindt er ook veel doorverwijzing plaats via de huisartsen. Het beeld van de kinderen die zorg krijgen, is nog niet volledig omdat de gemeente nog niet over alle gegevens kan beschikken. Het is daarmee ook nog onzeker of het budget voor jeugdzorg in 2015 al dan niet toereikend is.

Wet maatschappelijke ondersteuning
De bestedingen voor een deel van de taken zoals begeleiding, hulp bij het huishouden en huisaanpassingen lopen achter bij de verwachtingen. Wethouder Paul Blokhuis: “Wat mij verbaast, is dat niet iedereen gebruik maakt van de overgangsregeling voor huishoudelijke hulp. We hebben daar geld voor en het zou zonde zijn als dat niet wordt opgemaakt. Ik wil uitzoeken hoe we het gebruik van de regeling kunnen verbeteren. Ik zie daarnaast dat mensen grote moeite hebben met het hoge tempo waarin de huishoudelijke hulp voor een deel van bestaande cliënten wordt afgebouwd. Het stopzetten of verminderen van deze hulp is dit jaar de opvallendste en voor velen pijnlijkste wijziging ten opzichte van voorgaande jaren. We doen ons best dit zorgvuldig te doen en de meest kwetsbare mensen ondersteuning te bieden.” Daarnaast ziet het ernaar uit dat de gemeente fors tekort gaat komen op maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor mensen met een psychische aandoening. Daarover wordt nog verder gesproken met het Rijk.

Participatiewet
Het aantal inwoners dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering stijgt nog licht. Apeldoorn komt al jaren tekort op het budget voor bijstand. Ook in 2015 is dat het geval. Naar verwachting zal de gemeente 4 miljoen euro tekort komen op het geld dat vanuit het rijk hiervoor wordt gegeven. Ook Meer informatie via de Nieuwsdesk van de gemeente Apeldoorn, nummer (055) 580 13 63. het beroep van inwoners op de schuldhulpverlening en het sociaal vangnet van de gemeente is groter dan voorzien. Wethouder Johan Kruithof: “De regelingen voor de bijstand zijn strikter geworden. Wij proberen vanuit het Activerium de betrokken inwoners zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk mensen aan werk te helpen. Daar komen nu ook de mensen bij met een arbeidsbeperking. Daarover hebben we goede afspraken gemaakt met werkgevers in de regio. Deze groepen inwoners hebben het niet makkelijk. Gelukkig trekt de werkgelegenheid wat aan en komt er weer meer perspectief.”

Financiële risico’s
Het is duidelijk dat de gemeente Apeldoorn tekort komt voor alle taken in het sociale domein. De hoogte van het bedrag is echter nog onzeker. De risico’s zijn nauwgezet in kaart gebracht en worden zo goed mogelijk beheerst. De risico’s zijn sinds de invoering van de nieuwe wetten begin dit jaar afgenomen maar blijven groot.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door onze redactie
Meer dan 2.200 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over stad

ONDERWERPEN

Marktplein Apeldoorn

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!