Geen Imans uit het buitenland, dan ook geen Bisschoppen uit Rome

Vrijdag 27 februari 2015

Door StrangeArt

Vooraf: Parijs, Brussel, Kopenhagen, het houdt mij bezig. Tegelijkertijd vraag ik mij af of terrorisme niet van alle tijden is. Zijn er parallellen met het recente verleden?. In dit schrijfseltje beschouw ik een aantal ontwikkelingen in historisch perspectief, ik sluit af met een persoonlijke mening, noem het een statement.

Buitenlandse invloed op geloofsbeleving Nederlandse moslims en welke invloed heeft  Rome op de  geloofsbeleving van  Nederlandse katholiekenEen Utrechtse charitatieve moslim organisatie heeft op haar poster een portret van een omstreden salafistische Saoedische sjeik gezet met de suggestie dat hij zou preken. Niets mis mee met die uitnodiging ware het niet dat de prediker Sjeik Assim Al-Hakeem vn mening is dat christenen en joden moeten worden gedood als zij de profeet Mohammed beledigen. Een andere charitatieve Islam organisatie (Rijswijk) heeft salafistische Imans uitgenodigd . Deze salafistische predikers hebben dusdanige voor niet moslims steile non-integratie en niet-westerse standpunten dat de Nederlandse regering vindt dat zij geen podium mogen krijgen.

Maar hoe was het bij de Katholieken?. In de zeventiger jaren was er een stevige discussie tussen progressie en behoudende katholieken. In ons land kon gediscussieerd worden over conceptie, abortus, euthanasie en homofilie. Hiërarchische gewoonten en gebruiken werden ter discussie gesteld. Kortom, in ons land was er een vrijer en minder dogmatisch geloof dan Rome wilde. Met het Nederlandse katholisme was Rome op zijn zachts gezegd niet blij, tijd om in te grijpen. Om ons weer tot het ware geloof te brengen werd Bisschop Gijsen benoemd. Wikipedia: Zijn benoeming tot bisschop werd gezien als een maatregel van paus Paulus VI om de onrustige Nederlandse kerkprovincie weer meer richting het midden van de wereldkerk te krijgen. Net als de benoeming in 1970 van Ad Simonis tot bisschop van Rotterdam veroorzaakte ook zijn benoeming hevig protest van met name overtuigd modernistische geestelijken en leken.
Rome of Saoedi-Arabië, buitenlandse invloed op geloofsbeleving is blijkbaar van alle tijden. 

Moskeeën versus kathedralen Op enkele plekken in het land verschijnen indrukwekkend grote moskeeën, vaak tot irritatie van anders denkenden. Maar laten we even in de spiegel kijken, wie bezoekt op vakantie niet een grootse bijna megalomane kathedraal, of, verwondert zich niet over de imposante kathedralen in ons eigen land, de Dom in Utrecht of de Martinikerk Groningen om maar wat voorbeelden te noemen.
Het is een geloof blijkbaar eigen om te laten zien: “Kijk ik ben er ook”

Terrorisme is van alle tijden
In de zeventiger jaren werd West-Europa opgeschrikt door terreurdaden van onder andere de Rote Armee Fraction (RAF),  Rode Brigades en de IRA.
Een belangrijk verschil met de huidige IS-achtige terreur ten opzichte van de zeventiger jaren terreur is dat de RAF en de Rode Brigade gericht waren tegen economische instituties.  De IRA had als streven een zelfstandig Ierland, middelen van de IRA waren niet anders dan de– onder het mom van de Islam gepleegde -recente aanslagen. Bij de aanslagen van de IRA vielen veel onschuldige doden

IS, een sekte of hyperislamitisch?
Zijn “Mormonen”, “de Gereorganiseerde Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen” of “Jehova’s getuigen” Christenen?. Als deze vraag met ja wordt beantwoord dan kun je IS onder de Islam scharen. Een citaat uit de Volkskrant: “Maar het is misleidend om IS af te doen als onislamitisch. Dat is niet het geval, net zo min als Opus Dei onkatholiek is of dominee Paisley een totaal vreemde eend in de protestantse bijt is.”

Over Jehova’s getuigen gesproken, volgelingen  geloven dat er van alle ware christenen (gerekend van Pinksteren 33) een letterlijk aantal van 144.000 naar de hemel gaan. Zij noemen dit “gezalfden”. Hiervan zijn nog enkele duizenden Jehova’s getuigen op aarde, door hen het “gezalfde overblijfsel” genoemd. De overige Jehova’s getuigen maken deel uit van de “grote schare” en hebben de hoop voor eeuwig op een Paradijsaarde te leven. Alle overige mensen zullen worden vernietigd. (Wikipedia). Jehova’s huldigen eigenlijk geen andere visie dan de moslim uitverkorenen met hun visie op het hiernamaals en “de zeven maagden in het paradijs”
Er zijn vele blijkbaar vele geloven die een exclusieve toegang tot de hemel of het paradijs garanderen.

Moet je als moslim afstand nemen van IS
Niets moet en je kunt niemand dwingen. Ik lees over dit afstand nemen vaak op internetfora het non-argument dat Christenen ook geen afstand nemen van de Noorse Anders Behring Breivik, de Alphenaar Tristan van der Vlis (zeven doden in winkelcentrum Gouda) of Karst Tates (Koninginnedag Apeldoorn).  Dit argument (de anderen doen het ook niet) is in mijn ogen een beetje zwak, het is een “Jij-bak”. Bij voornoemde aanslagplegers heeft de pers via opinion-makers en politici uitdrukkelijk afstand genomen van de daden van deze “eenzame gekken”. Nog daar gelaten dat voornoemde personen bij hun daden niet refereerden aan het Christendom, ook slaakten ze geen kreten als “God is groot”.
Wat is er mis mee om aan iedereen die het vraagt gewoon te zeggen dat “dit niet de islam is die ik aanhang” en verder de discussie te sluiten..

 

Naschrift Deze blog maakt deel uit van een serie. In deze schrijfseltjes wil ik reflecteren, bruggen bouwen en in de spiegel kijken. Maar ik wil ook een beetje nuance aanbrengen in de vaak heftige discussies.  Maar, heel duidelijk: Ik heb geen enkel begrip voor IS en deze blog is geen rechtvaardiging voor de mensonterende en extreme daden van IS.

In deze reeks verschenen eerder:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door onze redactie
Meer dan 2.200 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over stad

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!