Help de bevolking van Oekraïne

Heggen hebben geen stem, ……..U?

Dinsdag 16 oktober 2012

Door Eppo Gutteling

Roloef Rump

Gemeente wil 100-200 km. heggen en struiken slopen.

De zomernota is uit. Voor veel struiken en heggen in onze stad en dorpen betekent het dat ze hun laatste winter in zullen gaan. Komend voorjaar is het over en uit. Ze worden gesloopt. Er wordt in hun plaats, …….gras ingezaaid.

Hoe kan het dat B&W zo’n aanslag durft voor te stellen op het groene imago van Apeldoorn. Op de aantrekkelijkheid van uw directe leefomgeving. En niet te vergeten op de leefomgeving van vogels, insecten en amfibieën. Is het College allemaal vergeten wat ze eens wist; dat natuur; CO2 en andere broeikasgassen uit de lucht opneemt en in zuurstof omzet. Dat het roet en andere schadelijke stoffen uit uitlaten neutraliseert. Dat wetenschappelijk is aangetoond dat een groene omgeving, gezondheidsklachten met 15% doet verminderen en bovendien genezing bij ziekte in tijd 15% sneller gaat.
En dan hebben we het alleen nog over de mens.

Nee, het is allemaal niet meegenomen in het kille en wat stiekeme voorstel “100.000m2 blokhagen om te zetten in gras”.
100.000m2. Dat is 10 ha.! Stelt u zich dat eens voor. Een blik op de kaart van Apeldoorn. Daar zien we in Kerschoten de velden van Robur et Velocitas liggen. Een groene plak van ongeveer 3.5 ha.
3 keer dus die groene plak!
En dan nog in één stuk. Maar zo staan struiken en blokhagen natuurlijk niet. Laten we ervan uitgaan dat ze steeds op een strook staan van 50 cm. tot 1 meter. Dan gaat er dus 100 – 200 km. groen, deze winter tegen de vlakte.

(Uit de Zomernota:) “De bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van de meest kwetsbaren”, “Apeldoorn is een prachtige stad, dat willen we op z’n minst zo houden”, “Wij breken niet af wat wij niet meer op kunnen bouwen” én “Wij investeren in de toekomst”.….,
Huh?
Nee zeg, 100-200 km minder hagen en struiken.
George Orwell noemde dit soort verklaringen in zijn geruchtmakende boek “1984”; Newspeak.

Het is waarschijnlijk nog erger; Het slopen van hagen en struiken en inzaaien met gras moet uiteindelijk in 2016 € 250.000,- besparing opleveren. Maar…. Eerst moet er ca. € 800.000 geïnvesteerd worden voor dat “omvormen”. Dat komt niet uit een potje. Nee dat moet “in het werk zelf” ook nog eens terugverdiend worden. Ah…., dan wordt de bezuiniging dus nog groter.
En; Ook de bezuiniging op groen rondom de sportvelden ( € 200.000,-), ook allemaal struiken en hagen komt er nog eens bovenop. Het wordt een kale bedoening.

De minima-adviesraad van de gemeente wees er tijdens de hoorzitting voor de gemeenteraad (jammergenoeg overvleugeld door protesterende sportclubs) al op dat als het gaat om consequenties voor arbeid, de mensen in de onderste loonschalen bij de gemeente én Felua-medewerkers het gelag zullen betalen.

Dag vogels, dag bloemen, dag laaggeschoolden!

Eppo Gutteling.

(N.B.: geen kribbig artikel, zonder uitzicht op hoe het anders kan. Mogelijkheid;
1. De bezuiniging, en daarmee de kaalslag kan makkelijk ondervangen worden door de OZB voor huiseigenaren en bedrijven met 1 – 1,5% te verhogen, of;
2. Stel u hebt met 10 huizen in uw straat 100m haag of struiken voor de deur, stuur dan een briefje naar de gemeente dat u gezamenlijk per jaar graag bereid bent om € 166,- op tafel te leggen om ze te handhaven en te laten verzorgen.
3. Partij voor de Dieren, Werkgroep Milieuzorg en Aktiegroep Behoud de Beuk, ketenen zich dit keer eens vast aan struiken en hagen ipv. aan een jachthut, een beuk of een asfaltmachine op de Veluwe.)

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?