Help de bevolking van Oekraïne

Melis Jan van Heerikhuize vertrekt bij CVJO

Dinsdag 15 april 2014

Door Redactie

CVJO

“Stichting Centrum voor Jong Ondernemerschap (CVJO) Apeldoorn heeft zijn projectdoelstellingen behaald. CVJO Apeldoorn is mede mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland, Stichting Stedendriehoek Onderneemt en het bedrijfsleven in Apeldoorn met als doel het ondernemersklimaat in de regio te versterken door ‘startende’ ondernemers te ondersteunen.

Afgelopen jaren heeft CVJO Apeldoorn zich volop ingezet om mensen met ‘ondernemende ideeën’ te helpen deze te realiseren. Dit heeft het CVJO in Apeldoorn gefaciliteerd door verbindingen te leggen waarbij ondernemende mensen vanuit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs met elkaar in contact komen. Het doel van deze verbindingen is om succesvoller te zijn door kennis, ervaring en netwerk met elkaar te delen. Met de ruim 600 contacten heeft CVJO Apeldoorn de afgelopen jaren zichtbaar bijgedragen aan een sterker ondernemersklimaat in de regio.

Bij de start van het project zijn in overleg met Provincie Gelderland en Stichting Stedendriehoek Innoveert projectdoelstellingen geformuleerd. Door de inzet en energie van de aanjager Melis Jan van Heerikhuize heeft CVJO Apeldoorn in het najaar van 2013 deze projectdoelstellingen behaald: meer dan 25 ondernemers namen deel en meer dan 30 studenten vonden een ondernemende stageplek. Verder is gezamenlijk invulling gegeven aan bijzondere projecten zoals het transitieonderzoek voor Fizzion Parc, de benchmark kwaliteit gemeentelijke dienstverlening onder ondernemers in de Stedendriehoek, een onderzoek naar recyclingsmogelijkheden van dakbedekking, een enquête over de Technicampus in de Stedendriehoek, de realisatie van het studentenplatform WhatsApeldoorn en een aantal websites en –applicaties.

CVJO Apeldoorn heeft aangetoond dat het ondersteunen van ondernemende mensen bij het realiseren van ideeën van toegevoegde waarde is. Juist de samenwerking met de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs zorgt ervoor dat ondernemende mensen bij CVJO een plek hebben van waaruit ze alle antwoorden kunnen vinden.

Met het behalen van de doelstellingen heeft CVJO Apeldoorn de opstartfase goed doorlopen. Het is tijd voor een verdere groeifase en daarmee komt een einde aan de exploitatie van de opstartfase. In nauw overleg met de Raad van Toezicht heb ik besloten om in een verdere groeifase geen rol meer te gaan vervullen. Met de tijdelijke waarneming door Rolf Winter – aanjager CVJO Doetinchem – en Frank Ruesink – aanjager CVJO Rijssen – zal hier invulling aan gegeven worden. Een intensieve samenwerking met CVJO Zutphen – in de vorm van CVJO Stedendriehoek – wordt hierbij als mogelijk scenario verkend.”

Melis Jan van Heerikhuize: “Persoonlijk wil ik graag alle partners die in de afgelopen jaren een bijdrage hebben geleverd aan CVJO in Apeldoorn enorm bedanken voor hun energie, doorzettingsvermogen, besluitvaardigheid en bereidheid om kennis, ervaring en netwerken te delen. Jullie ondernemerschap heeft mij telkens weer geïnspireerd en energie gegeven om dit bijzondere project succesvol af te ronden. Het was mij een eer om met jullie samen te werken! Ik vertrouw volledig op een succesvol vervolg.”

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over ondernemen

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?