Help de bevolking van Oekraïne

Nieuwe woningbouw op de planning bij kruispunt Deventerstraat en Laan van Osseveld

Maandag 20 december 2021

Door Tim Uilen

Je denkt bij deze plek misschien niet aan woningbouw en zeker niet aan een woongebouw dat iets boven de 30 meter uitsteekt. In dit gebied heeft nog nooit iets gestaan, maar de plannen voor woningbouw waren er al wel. Het bestemmingsplan was toen niet geschikt en woningen kwamen er niet. Dat was een lange tijd geleden en de vraag naar betaalbare woningen is heel hoog, daarom wordt dit gebouw met 63 appartementen ontwikkeld. Ook goed om te horen is dat al deze woningen verhuurd zullen worden binnen de sociale huursector.

Kosten

Een hoger gebouw betekent ook hogere kosten, maar binnen dit plan moet dat geen probleem zijn. Het grote plangebied zorgt voor veel ruimte voor parkeerplekken. Werd dit project op een kleiner plangebied ontwikkeld, dan zouden de kosten nog hoger liggen. Zonder deze overbodige ruimte moest er namelijk een parkeergarage gebouwd worden, door de extra ruimte is dit niet het geval. Momenteel werkt woningcorporatie De Goede Woning aan een herziening van het bestaande bestemmingsplan. Het doel is om het huidige groen, met onder andere de bomenlinie, zoveel mogelijk te behouden. Als dit ontwerp definitief is, dan kunnen vervolgstappen genomen worden. De Goede Woning hoopt in 2022 te beginnen met bouwen.

Bekijk de website voor illustraties van het project.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

Elke maandag ons nieuws in de mail?