Help de bevolking van Oekraïne

Oecumenische herdenkingswake voor de martelaren.

Donderdag 28 maart 2013

Door StrangeArt

Evenals vorig jaar werd in de “Goede week” een dienst gehouden voor diegenen die wegens hun christelijke geloof ter dood zijn gebracht. Als voorganger traden op:

Hulpbisschop aartsbisdom Utrecht
Preses protestante kerk Nederland
Bisschop oudkatholieke kerk
Priester Syrisch katholieke kerk
Syrisch orthodoxe kerk
Koptisch orthodoxe kerk
Servisch orthodoxe kerk
Chaplain (east Netherlands) of the the church of England
Pastoor Emmaüsparochie Apeldoorn
Diaken Emmaüsparochie Apeldoorn

De gemeenschapszin kwam voor mij vooral tot uiting door het grote aantal voorgangers van de verschillende christelijke stromingen. Voor een foto impressie van deze dienst zie http://bit.ly/10LvASK

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?