Help de bevolking van Oekraïne

Onthulling ‘Speelmijt’

Vrijdag 21 mei 2010

Door Redactie

Kunstwerk Floris Schoonderbeek completeert kralensnoer

Kunstenaar Floris Schoonderbeek heeft met zijn werk ‘Speelmijt’ het laatste deel gecreëerd van een denkbeeldig kralensnoer in de wijk Welgelegen. ‘Speelmijt’ is een klim- en speeltoestel aan het Hester Hoofterf, aan de kruising van de Floralaan en de Welgelegenlaan. Gemeentelijk projectleider Huub Selen onthult 27 mei om 15.45 uur de creatie van Schoonderbeek.

Het kunstwerk vormt een onderdeel van drie kunstobjecten (Boomhut, Voetbalfabriek, Speelmijt). Zij vormen een denkbeeldig kralensnoer met elkaar, en verbinden zo de verschillende delen van de wijk Welgelegen binnen Kanaaloevers. De basis voor kunst in Welgelegen is gelegd in samenwerking tussen de wijkraad Welgelegen, stedebouwkundigen Rein Geurtsen en Paul Achterberg en de gemeentelijke adviescommissie beeldende kunst.

De drie kenmerken van de wijk Welgelegen zijn volgens kunstenaar Floris Schoonderbeek werken, wonen en een agrarische sfeer. Alle herkenbare en bijbehorende bebouwing is aanwezig in de wijk maar is nu vaak voor een andere activiteit bestemd. Deze mooie mix heeft Schoonderbeek aangegrepen om met zijn werk accent te leggen op de dynamiek in de wijk.

Vanuit het thema ‘werken’ is De Voetbalfabriek ontstaan. Het is een wit metalen object dat op het voetbalveld aan de Floralaan als ballenvanger wordt gebruikt. Het ‘wonen’ is vertaald naar een bijzondere en archetypisch boomhut aan de Lange Grafte. Samen met de oude eik vormt dit een spannend beeld. Het is zichtbaar vanuit de aangrenzende school. In de avond gaat het licht zelfs écht aan.

Het derde kunstwerk ‘Speelmijt’ is een klim- en speeltoestel met het silhouet van een hooimijt.

Op de website www.florisschoonderbeek.com is een kleine impressie te vinden van het werk van de kunstenaar.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?