Help de bevolking van Oekraïne

Overleven met de vereniging

Dinsdag 22 november 2011

Door djongman

In een bomvolle zaal van het Veluws College Walterbosch is op maandagavond 7 november het Seminar Bestuurdersacademie gehouden. Een avond die door de Apeldoornse Bestuurdersacademie speciaal is georganiseerd voor bestuurders van verenigingen in Apeldoorn onder het motto: “Met onze vereniging op survival”. Sprekers waren trendwatcher Ruud Veltenaar, directeur van FranklinCovey Jan Kuipers en de Apeldoornse wethouder Paul Blokhuis ingeleid door dagvoorzitter René Boon.

Gedurende deze leuke, maar vooral interessante en inspirerende avond gaf Ruud Veltenaar in een gloedvol betoog een visie over heden en toekomst.. Een verhaal met vele onwaarschijnlijke en waarschijnlijke voorbeelden over de nadagen van het systeem dat de mensheid heeft geschapen en het chronisch gebrek aan leiderschap daarin. Het ongelimiteerd ontwrichten van onze mondiale leefomgeving zal ten grondslag liggen aan een transformatie van onze beschaving. Er komt geen crisis, we zitten er middenin. Het is zodoende een uitstekende tijd voor verandering. In tijden van crisis ontstaan namelijk de beste ideeën en komt de saamhorigheid terug. Daarmee zullen we een periode van “ieder voor zich” achter ons laten. Het is juist voor verenigingen zaak, om nu hun kansen te pakken in deze uitdagende tijden. Het enige dat we moeten doen is leren te vragen: “wie helpt mij?”. Maar dan moet de vraag wel duidelijk zijn en moet men open staan voor een ander soort oplossing dan verwacht.  Het gaat er maar net om hoe men zelf naar de wereld kijkt. Of men bereid is die blik te veranderen. Het leger van vrijwilligers zal in deze verandering een gigantische rol in gaan spelen. Aangezien een vrijwilliger iets wil ondernemen wat hij leuk vindt. De sleutel tot verandering ligt zodoende bij de vrijwilligers. Met name binnen het verenigingsleven. Maar dan moet het wel zo zijn ingericht dat iedereen beseft wat zijn rol daarin is, aldus Veltenaar.

Aanvullend op deze positieve blik in de toekomst hield Jan Kuipers aan het woord die het gedrag van mensen binnen een organisatie eens heftig tegen het licht hield. Daarbij ging hij in op de voorwaarden voor innovatief leiderschap. Heb het lef om in de spiegel te kijken en je af te vragen of je zelf meer bent dan alleen je mening. Hoe kijk ik naar anderen. Verdedig ik mezelf of zoek ik je op. Val ik je aan of creëer ik synergie. Kortom zitten we aan tafel te denken hoe ik een probleem ga oplossen of zitten we aan tafel om een probleem op te lossen. Horen is iets anders dan luisteren. Open staan voor het wellicht onmogelijke en dan de vraag te stellen waarom iets onmogelijk zou zijn. Misschien is juist het tegenovergestelde van het probleem wel de oplossing.

Tot slot gaf de Apeldoornse wethouder Paul Blokhuis zijn visie over het subsidiebeleid van de gemeente Apeldoorn. Een beleid dat er op is gericht niet voor iedere willekeurige subsidieaanvraag van een vereniging meteen met geld over de brug te komen. Deze verwennerij wordt afgebouwd. Verenigingen zullen op innovatieve wijze in de zeer nabije toekomst hun eigen broek moeten leren op te houden. Wel worden er fondsen vrijgemaakt voor het ondersteunen van verenigingen opdat zij geholpen kunnen worden in hun eigen bestaan te voorzien. Het verenigingsburo is daar een goed voorbeeld van. Wel merkte Blokhuis op dat we in Apeldoorn best eens trots mogen zijn op ons verenigingsleven. Dat staat  landelijk gezien in een toppositie.

De inleidingen samenvattend mag een conclusie worden getrokken. De combinatie van innovatief leiderschap, het benutten van toekomstkansen en de kracht om op eigen benen te staan of dit te doen in samenwerking met andere verenigingen, zal het verenigingsleven een veel sterkere positie geven in de samenleving.

Aanvullend aan de inleidingen werd het seminar afgesloten met een open forumdiscussie met cursisten en docenten van de Bestuurdersacademie. Deze discussie werd ook door Ruud Veltenaar begeleid en leidde tot vele creatieve gezichtspunten.

De vele aanwezigen een avond hebben beleefd waarmee zij behoorlijk aan het denken zijn gezet.  Een avond die in het afsluitende nagesprek nog vele onderlinge discussies heeft opgeleverd.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?