Help de bevolking van Oekraïne

Schade tijdens jaarwisseling € 114.000,-

Woensdag 4 januari 2012

Door Redactie

Mark Rodenburg

De gemeente heeft een voorlopige balans opgemaakt van de vuurwerkschade tijdens de jaarwisseling. De totale geschatte schade bedraagt € 114.000. Opmerkelijk is dit jaar de ontploffing van een verkeersregelautomaat op het kruispunt Hertenlaan/Koninginnelaan /Reeënlaan, geschatte schade € 50.000. Deze ontploffing heeft als gevolg dat hiermee de schade van vorig jaar praktisch is verdubbeld. Ter vergelijking, vorig jaar bedroeg de totale vuurwerkschade € 55.000.

Overige schade:
– 51 prullenbakken à € 350 per stuk (totaal € 17.850,-)
– 4 abri’s (totaal € 1.750,-)
– 200 verkeersborden à € 50 per stuk (totaal € 10.000,-)
– keramieken zitbank thv Coda/Roggenstraat: (€ 500,-)
– asfaltschade Hertenlaan, in totaal 10 m2 (totaal € 2.500,-)
– 6 parkeerautomaten in de binnenstad (totaal € 31.500,-)

De schade van de jaarwisseling van de afgelopen jaren: 2007-2008: € 236.000 / 2008-2009: € 33.000 / 2009-2010: € 28.000 / 2010-2011: 55.000

Van de vernieling van de verkeersregelautomaat op het kruispunt Hertenlaan/Koninginnelaan/Reeënlaan is reeds aangifte bij de politie gedaan. Overigens is er meer schade geconstateerd in de directe omgeving van deze automaat. Binnen 20 meter is het asfalt (en daarmee de lussen van de verkeersregelinstallatie) beschadigd. De bestaande automaat is onherstelbaar beschadigd. Een dergelijke verkeersregelautomaat wordt specifiek geproduceerd voor een bepaalde kruising. De verwachting is dat de leverancier een nieuwe automaat op z’n vroegst kan leveren en monteren in de eerste helft van februari. Om de verkeersdoorstroming zo veilig mogelijk af te wikkelen worden er op de kruising verkeersmaatregelen genomen en waarschuwingsborden geplaatst. Gemeente en politie roepen mensen die iets gezien hebben op dit te melden bij de politie.

Wethouder Rob Metz, verantwoordelijk voor openbare ruimte: “Helaas hebben we moeten constateren dat ook afgelopen jaarwisseling veel schade is aangericht aan objecten in de openbare ruimte, spullen die betaald zijn door de inwoners van Apeldoorn. Het is spijtig te constateren dat er ten opzichte van vorig jaar een stijging te zien is. Erg jammer dat door wangedrag van enkelen de samenleving extra en zeer onnodige kosten maakt. Voor de schade aan de verkeersregelinstallatie hebben we aangifte gedaan bij de politie. Ik hoop dat er mensen zijn die de politie kunnen helpen bij het onderzoek waardoor we de daders ter verantwoording kunnen roepen en wellicht de schade kunnen verhalen. Het is onacceptabel dat door het gedrag van een paar vandalen de gemeenschap ervoor opdraait. Dan heb ik het niet alleen over de financiële schade, maar ook het feit dat we wekenlang met een kruispunt zitten waarbij noodmaatregelen genomen moeten worden. Ik vind dat triest.”

Metz: “We hebben goede reacties gekregen op de bewustwordingscampagne die we in december zijn gestart. Daarbij probeerden we de jeugd de waarde van spullen in de openbare ruimte te laten zien via het voorstel om het te ruilen voor hun persoonlijke bezittingen. Desondanks moeten we constateren dat er een toename is van de schade. We gaan naar aanleiding van afgelopen jaarwisseling met de betrokken partijen in het veld in gesprek over een aanpak voor een volgende jaarwisseling.”

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?