Wijkraad Apeldoorn Zuid: geen herbouw ’t Bunkertje!

Dinsdag 23 december 2014

Door Wijkraad Apeldoorn Zuid

Als het aan ons als wijkraad Apeldoorn Zuid ligt, komt er geen permanente herbouw van ’t Bunkertje op de huidige locatie. Als wijkraad zien wij deze coffeeshop het liefst zo snel mogelijk uit onze wijk verdwijnen.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft na het afbranden van ’t Bunkertje een tijdelijke gedoogvergunning afgegeven voor deze coffeeshop. Verder staat zij positief tegenover permanente herbouw van een coffeeshop op deze locatie aan de Laan van Mensenrechten.

Wij als wijkraad Apeldoorn Zuid zijn hier  op tegen. Deze coffeeshop zorgt voor overlast voor de buurt, bijvoorbeeld vanwege drugsdealers en parkeerproblemen. Daarnaast vinden we het onbestaanbaar dat er een coffeeshop zo vlak naast een school (ROC Aventus) staat, waardoor jongeren wel erg gemakkelijk in aanraking komen met drugs. Bovendien druist de vestiging van de coffeeshop op deze plek regelrecht in tegen het door de gemeenteraad vastgestelde beleid.

Het is namelijk zo dat de gemeente in de nota Coffeeshopbeleid 2013 schrijft:

‘De verkoop van softdrugs wordt in Apeldoorn alleen toegestaan onder strikte voorwaarden. Zo is het getalscriterium (maximaal van 5 coffeeshops), het vestigingscriterium (maximaal 4 in de Binnenstad en 1 buiten de Binnenstad in bebouwde kom Apeldoorn) en het afstandscriterium van 300 meter (tot scholen van voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en voorzieningen voor kwetsbare groepen) van toepassing.’

Ten eerste het vestigingscriterium: in Zuid zijn op dit moment twee coffeeshops. Dat mag volgens het beleid van de gemeente dus niet, maar toch heeft de burgemeester hier toestemming voor gegeven. Hij verdedigt dit door te zeggen dat ‘t Bunkertje tot het centrum behoort. Dat laatste is apert onjuist, de coffeeshop staat duidelijk aan ‘onze’ kant (Zuidelijke kant) van de spoorlijn en daarmee in onze wijk en het werkgebied van de wijkraad.

Ten tweede het afstandscriterium: het ROC bevindt zich royaal binnen 300 meter van de coffeeshop. Wederom is de coffeeshop dus in strijd met het beleid.

Nu de coffeeshop onlangs is afgebrand en er slechts sprake is van een tijdelijke bebouwing is dit volgens ons een goed moment voor de gemeente om deze situatie opnieuw tegen het licht te houden en tot een andere oplossing te komen. Een goed voorbeeld zou volgens ons zijn het vestigen van deze coffeeshop buiten onze wijk en op een plek die geen overlast geeft voor bewoners.

Daarom hebben we hierover een brief gestuurd aan de fracties in de gemeenteraad en aan het College van B&W. Ook hebben we bezwaar aangetekend tegen de aangevraagde omgevingsvergunning.

Wat moet er met het de coffeeshop 't bunkertje gebeuren?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door onze redactie
Meer dan 2.200 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over stad

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!