Wijkraad Welgelegen

Wijkraad WelgelegenWijkraad Welgelegen is een zeer actieve wijkraad die opkomt voor de belangen van haar bewoners, waarbij het algemene belang van de wijk voorop staat. Door middel van goede contacten met zowel bewoners als gemeente streven we er naar de leefkwaliteit van Welgelegen te behouden en waar mogelijk te verbeteren

Stad
Gaan de wijkraad-kaarsen langzaam uit?

Gaan de wijkraad-kaarsen langzaam uit?

Dinsdag 5 juli 2011

Dorps- en wijkraden zijn in de afgelopen jaren een prima hulpmiddel geweest in de communicatie tussen gemeente en burger. Belangen op een schaal kleiner dan de volledige gemeente konden door wijkraden goed worden ingebracht bij de Gemeente, beter dan dat de burger dat vaak zelf kon. De dorps- en wijkraden hadden bestaansrecht. Maar dat was

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!