Dag van de Architectuur zaterdag 20 juni

Vrijdag 19 juni 2015

Door Redactie

Thema: Herijking vinexwijken Woudhuis en Osseveld-oost
In het kader van het  landelijke thema ‘Het Jaar van de Ruimte’ schenkt Architectuurcentrum Bouwhuis  rond de  Dag van de Architectuur dit jaar aandacht aan de Vinexwijken Woudhuis en Osseveld-Oost.

Programmadeel 1:

Op zaterdag 20 juni om 10.00 organiseert Bouwhuis  een architectuurwandeling door Woudhuis en Osseveld Oost vanaf NS station Osseveld Oost, aan de zuidkant (Woudhuis).
Opgave verplicht:  secretariaatbouwhuis@xs4all.nl

Bouwhuis  wil opnieuw kunnen bepalen of de wijken Woudhuis en Osseveld-Oost aan de normen voldoen zoals die vijfentwintig jaar geleden zijn opgesteld. Welke veranderingen hebben er nadien plaats gevonden die tot verbetering of verslechtering hebben geleid? Welke toekomstige wensen leven er?
Nieuw onderzoek wijst uit dat Vinexwijken niet de horrorbuurten zijn waarvoor ze vaak door tegenstanders gehouden worden. Hun sociale status is groot en stijgt, blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ondanks negatieve beeldvorming blijven de nieuwbouwbuurten aantrekkelijk voor mensen met een hoog inkomen en een hoge opleiding.
Bouwhuis wil peilen of deze wijken nog steeds zo aantrekkelijk zijn en welke buurtinitiatieven er worden genomen om het wonen aantrekkelijk te houden.

Het bureau Kuiper Compagnons, dat de bejubelde Amersfoorste uitbreidingwijk Kattenbroek heeft ontworpen, zette ook voor Woudhuis en Osseveld-Oost een thematisch stedenbouwkundig plan op. De planontwikkeling voor de uitbreidingswijken Woudhuis en Osseveld – Oost begon in 1991. Kuiper Compagnons meende dat de snelle groei van steden het noodzakelijk maakte om verbeeldingen en beleving vooraf te ontwerpen.

De beelden , thema’s en sferen zijn gericht enerzijds op het maatschappelijk welzijn en anderzijds op een intensieve belevingswaarde binnen en rondom de woonomgeving. Woudhuis is een wijk met moderne architectuur en een veelzijdigheid aan type woningen. Bij de ontwikkeling van de wijk werd veel aandacht besteed aan milieuvriendelijkheid. Zo werd tijdens de bouw gebruikt gemaakt van milieuvriendelijke materialen en zijn vele huizen in Woudhuis uitgerust met zonnepanelen. Woudhuis is een wijk die vooral jonge gezinnen trekt. Ook is de wijk populair bij mensen die van buitenaf naar Apeldoorn verhuizen. De wijk bevat voornamelijk koopwoningen.  Bij de ontwikkeling van Woudhuis werd op de eerste plaats aandacht gegeven aan het thema ‘prettig wonen’. Daarnaast kregen zaken als energiebewust bouwen en de toepassing van milieuvriendelijke materialen een hoge prioriteit. Maar er is meer gedaan om van Woudhuis iets bijzonders te maken. Door middel van een aantal thema’s heeft men geprobeerd herkenbare buurten te ontwikkelen.

Het plan voor Woudhuis kreeg de metafoor ‘ reizen en thuis zijn’ toebedeeld. Woudhuis moest een ‘ gezonde, vrolijke, veilige omgeving worden, waar mensen zich thuis voelen de kriebels krijgen om te dromen’.  Gerrit Vosselman van de stedenbouwkundige dienst van Apeldoorn, werkte de metafoor ‘reizen en thuis zijn ‘ uit tot een gedetailleerd stedenbouwkundig plan. De stedenbouwkundige compositie van Woudhuis is opgebouwd uit het centraal gelegen Kasteel en de omringde ‘ommelanden’, die uiteenlopende thema’s verbeelden. Tal van kasteelachtige elementen zoals het Ravelijn, de Lange Geer, de Krachtbron, de Allee en de groenstructuren elders in Apeldoorn dienden als inspiratiebron. Om een onderlinge samenhang te creëren, werd Woudhuis als uitgangspunt genomen voor de planontwikkeling. In thematisch opzicht vormt Osseveld-Oost de  ‘kasteeltuin’ van Woudhuis.  Het oorspronkelijk laaggelegen en relatief nat weidegebied bestond uit vier zones met elk een eigen karakter. Bij de Deventerstraat was het terrein met zijn boomwallen en lanen wat bosachtig. De lineaire structuur van de erven langs de Veenhuizerweg was een open veld. Het terrein tussen de Veenhuizerweg en de spoorweg was een ruig en drassig veld. Deze landschappelijke karakteristieken vormden de basis van het stedenbouwkundige plan dat poëtisch werd gepresenteerd als de Zeven Tuinen van Oost. De Vinexwijk Osseveld-Oost is een bonte verzameling van architectonische motieven uit  heel Europa.

Programmadeel 2:
15.00 uur: Fietstocht met een tienergroep onder leiding van stedenbouwkundige Jos van Langen Verzamelen bij het Bolwerk in Woudhuis. Bouwhuis  heeft in samenwerking met de wijkraad een prijsvraag  georganiseerd  onder jongeren over de meest geliefde openbare plekken in de wijk en waarom deze plekken worden gekozen. ‘Wat is je droomplek?’  Maar ook moeten de jongeren de in hun ogen lelijkste openbare plek in beeld brengen en aangeven welke verbetering zij voor ogen hebben. Samen met stedenbouwkundige Jos van Langen wordt er  een fietstocht gereden langs al deze plekken en discussie gevoerd over waarom de gekozen plekken mooi of lelijk zijn. Bouwhuis wil jongeren kritisch leren kijken naar hun wijk. De deelnemende jongeren hebben vòòr 15 juni  een foto moeten inleveren met een argumentatie over hun lelijkste en mooiste plek.  Een jury onder leiding van stedenbouwkundige Jos van Langen beoordeelt wie de 1e, 2e en 3e prijswinnaar zijn.

17.00 uur: bekendmaking prijswinnaars bij de snackbar Charly in t Fort.
Meer info bij Architectuurcentrum Bouwhuis, email:  secretariaatbouwhuis@xs4all.nl
Telefoon  055-5760411

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door onze redactie
Meer dan 2.200 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over cultuur

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!