Help de bevolking van Oekraïne

Goede beoordeling en mooi cijfer voor CODA Bibliotheek

Dinsdag 21 februari 2012

Door Redactie

CODA Bibliotheek heeft onlangs de certificering van de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken ontvangen met een goed rapportage en een gemiddelde van een 8,9. Het rapport prijst niet alleen de ontwikkeling en het brede aanbod maar ook de bijdrage die CODA levert aan het culturele klimaat in Apeldoorn schoort hoog. CODA blijft zich dan ook sterk maken om in aankomende jaren, ondanks teruglopende middelen, het hoge niveau te behouden.

CODA Bibliotheek ontving in december 2007 voor de eerste keer de certificering. De auditoren hebben CODA in 2011opnieuw onder de loep genomen. De recent ontvangen rapportage geeft CODA een 8,9. Het rapport onderschrijft dat CODA in afgelopen vier jaar forse stappen gezet heeft op het gebied van organisatieontwikkeling. Ook het collectiebeleid en –aanbod wordt omschreven als ‘actueel, compleet en divers’ en scoort hoog.

Naast de reguliere certificering kunnen bibliotheken zich ook onderscheiden met een thema waar zij in uitblinken. De auditor heeft CODA Bibliotheek expliciet beoordeeld op kunst en cultuur en concludeert dat CODA Bibliotheek een belangrijke bijdrage levert aan het culturele klimaat in Apeldoorn, mede doordat zij deel uitmaakt van het breed samengestelde CODA Cultuurhuis. Dit zorgt voor een natuurlijke verbinding met moderne kunst en erfgoed en een bijzonder breed aanbod.

De Vereniging van Openbare Bibliotheken heeft in 2006, in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, certificeringsnormen vastgesteld en besloten dat alle Nederlandse bibliotheken aan deze normen moeten voldoen. Deze certificering van bibliotheken heeft tot doel op lokaal niveau een constante, hoge kwaliteit van producten en diensten te kunnen garanderen. Daarnaast is de certificering een voorwaarde om deel uit te maken van het netwerk van Openbare Bibliotheken. Het is bovendien een belangrijk ijkpunt in de toekenning van subsidies en het werven van fondsen.

De uitvoering van de certificering gebeurt door zogenaamde onafhankelijke auditoren. Zij werken onder verantwoordelijkheid van de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken. De opbouw van de audit is gebaseerd op de indeling van het INK – model, met onder andere een toetsing op de vijf organisatiegebieden: leiderschap, strategie en beleid, management van medewerkers, middelen en processen. Ook de tevredenheid van klanten en partners maken hier een belangrijk onderdeel van uit.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over cultuur

ONDERWERPEN

Muziek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?