Partij voor de Dieren pleit voor duurzaam dorpslandgoed

Maandag 12 januari 2015

Door Partij voor de Dieren

Tijdens de PMA van 8 januari, over de invulling van de Beekbergsebroek heeft de Partij voor de Dieren er voor gepleit dat het college de initiatiefnemer 2Open, die in eerste instantie door het college was afgewezen, opnieuw uitnodigt voor gesprekken.

2Open wil op het terrein een dorpslandgoed realiseren. Het is een alternatieve vorm van wonen waar mensen in ondergrondse woningen midden in de natuur wonen en met elkaar de natuurontwikkeling bevorderen. De woningen zijn volledig energieneutraal en bewoners verbouwen hun eigen groenten en fruit.

De Partij voor de Dieren vindt het vrijkomen van de Beekbergsebroek, waar eerst een groot bedrijventerrein zou komen, een enorme kans voor de gemeente om te laten zien dat zij de begrippen groen en duurzaam echt serieus neemt. De nu door het college gekozen groep van vijf initiatiefnemers kan die toets volgens de Partij voor de Dieren niet doorstaan. Een e-park, waarbij men electrische karts, minibikes, trailmotoren en E-steps kan berijden, of de komst van een outdoor onderneming waarbij men kan mountainbiken of paintballen vindt de Partij voor de Dieren weinig innovatief, weinig groen en zeker niet duurzaam.

 

De Partij voor de Dieren wil nog steeds graag dat de Beekbergsebroek een uitloper van het Beekbergerwoud wordt, maar een combinatie met het dorpslandgoed van 2Open is voor haar ook zeer aantrekkelijk. Daarom moet de gemeente opnieuw in gesprek gaan met 2Open om de haalbaarheid van dit groene, duurzame en innovatieve project te onderzoeken. De initiatiefnemers geven aan dat zij openstaan om minder woningen te bouwen dan de voorgestelde 240 en de provincie overweegt om een bijzondere status te geven aan deze unieke woningen.

 

De vraag naar echt duurzaam leven midden in de natuur met een zeer kleine ecologische voetafdruk neemt toe. In Olst is een soortgelijk project een aantal jaren geleden gestart, Aardehuis, nadat dit project bij de gemeenten Deventer en Apeldoorn geen gehoor kreeg. Het is een erg succesvol project, waar mensen daadwerkelijk duurzaam en met dieren en natuur samenleven. De Partij voor de Dieren is enthousiast over dit soort initiatieven. Ze hoopt van harte dat Apeldoorn niet nog een keer een kans als deze voorbij laat gaan om te tonen hoe groen en duurzaam onze gemeente is. “Waar het college nu voor kiest is niet groen, niet duurzaam en ook niet innovatief. Een gemiste kans!” Aldus Jeanco Lapierre Armande van de Partij voor de Dieren.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

REACTIES

Maandag 26 januari 2015

Door Partij voor de Dieren

De gemeente Apeldoorn heeft in haar strategische visie 2 jaar geleden gekozen voor 4 ambities: lokale duurzaamheid, comfortabele gezinsstad, toeristisch toplandschap en innovatieve economie. Deze zijn vertaald in drie doelen die moeten bijdragen aan de versterking van de Apeldoornse identiteit. De plannen hiervoor werden donderdag 22 januari besproken in de gemeenteraad. De Partij voor de Dieren vindt de plannen kortzichtig en weinig duurzaam.

Het eerste doel gaat over die dingen die Apeldoorn een comfortabele (gezins)stad maken. Apeldoorn is als “Buitenstad” trots op de groene omgeving waar inwoners met plezier wonen werken en leven. Wooncomfort wordt hoog aangeslagen met beschikbare en betaalbare kwaliteitswoningen om de stad aantrekkelijk te maken voor mensen met uiteenlopende woonwensen. Hoe we die Buitenstadkwaliteit behouden en bevorderen wordt echter niet concreet. Worden de woningen duurzaam en energieneutraal gebouwd? Staan ze in een groene omgeving, bij een natuurspeelplaats of een stadsakker?

Het tweede doel gaat over de kwaliteit van het landschap en het toeristisch recreatief profiel van Apeldoorn. Daarbij wil Apeldoorn “meer bestedingen uitlokken door een breder aanbod van cultuur en evenementen en de Veluwe duurzaam verbinden met de binnenstad.”
Met dit gedachtegoed schoffeert de gemeente alle Natura 2000 wetgeving, voorbeelden hiervan zijn reeds zichtbaar bij de Bosweide en Radio Kootwijk. Het college rekent zich rijk met vage toeristische toekomstmodellen met als inzet kwetsbare natuur. Van een duurzame verbinding kan dus nooit sprake zijn.

Het derde doel is economisch. Hierbij zet de gemeente onder meer in op duurzame innovatie. Bij de uitwerking van de strategie zien we echter weinig innovatiefs. Onze gemeente wil, door het creëren van meer banen en meer bedrijvigheid, meer economische groei. Volgens de Partij voor de Dieren is economische groei juist de oorzaak van allerlei crises en niet de oplossing. We moeten radicaal anders gaan denken over economie en werkgelegenheid, pas dan kan je echte oplossingen verzinnen voor de huidige problemen. Gelukkig zijn er heel veel positieve en duurzame ontwikkelingen in onze gemeente die juist vorm geven aan de nieuwe economie, zoals Stadsakkers, de Energiefabriek, allerhande ruil-, weggeef- en deelinitiatieven zoals deelauto’s en de weggeefhoek. Juist dit soort duurzame innovaties horen thuis in deze nota.

Kortom de Partij voor de Dieren is ongelukkig met de uitwerking die het college heeft gegeven aan de strategische visie. Waarnemend fractievoorzitter Maaike Moulijn: “In de visie en zelfs in de inleidingen van de plannen lijkt het erop dat het college wil inzetten op een andere samenleving, waarin duurzaamheid centraal staat. Maar dit zijn slechts mooie woorden, terwijl de voorgestelde oplossingen kortzichtig en oude stijl zijn. Bijzonder jammer dat dit college niet wat meer lef toont en echt inzet op een voor mensen én dieren duurzame toekomst.”

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?