Hoger mantelzorgcompliment in de steigers bij raad Apeldoorn

Vrijdag 30 juni 2017

Door Daniel van Harmelen

Herman Talstra

De ChristenUnie en wethouder Paul Blokhuis kunnen een geslaagd een-tweetje vieren: De wethouder mag met een raadsmandaat naar zijn eigen college van B en W om 125.000 euro los te praten, naar eigen zeggen direct tegen het bestuursakkoord in. De extra 1,25 ton moet het mantelzorgcompliment op 100 euro per mantelzorger brengen, in plaats van de afgesproken 75.

Dat mandaat was niet makkelijk te krijgen. Bij coalitiepartijen CDA, GroenLinks en D66 heerste vooral twijfel over het voorstel van coalitiepartner ChristenUnie. Alleen de PvdA steunde het initiatief van de ChristenUnie gelijk. In de oppositie had vooral de VVD twijfels bij het plan om 1,25 ton uit te trekken voor een extra 25 euro per mantelzorger.

Zowel de WMO-raad, de VWI-raad als mantelzorgersvereniging De Kap adviseerden een mantelzorgcompliment van 100 euro. De wethouder keek desondanks naar de afspraken die in het bestuursakkoord opgenomen waren en constateerde dat, met het beschikbare geld, voorzichtig omgesprongen moet worden. ,,Anders komt de continuïteit in gevaar voor de komende jaren”.

Overgebleven geld van onder andere 2016 maakt dat de extra 25 euro wellicht nú te betalen is, maar dat maakt de pot een stuk kleiner voor de komende jaren. Het CDA vreesde een jojo-effect, waarbij dit jaar 100 euro gegeven wordt en volgend jaar – bijvoorbeeld – weer 75 euro . Ook GroenLinks zei liever in te zetten op één bedrag voor meerdere jaren. De SGP verbaasde zich over die houding. ,,Het geld ligt gewoon op de plank!” reageerde Henk van den Berge stellig.

Van twijfelen naar actie 

Het waren vooral Ben Hendrikse van Lokaal Apeldoorn en SGP’er Henk van den Berge die de twijfels enigszins wegnamen. ,,De gemeenteraad benadrukt telkens weer de belangrijke rol die mantelzorgers vervullen en hoe belangrijk mantelzorgers zijn, maar nu kunnen we er blijkbaar niet eens extra geld voor uittrekken. Dat we dit jaar extra geld uittrekken betekent niet dat we dat volgend jaar niet meer kunnen”, zei onder andere Henk van den Berge van de SGP. Uiteindelijk zwichtten ook GroenLinks, CDA, D66 en VVD, die toezegden dat zij zich intern zullen beraden over de 1,25 ton die voor het plan uitgetrokken moet worden.

Ondernemers

Het werd tijdens de bespreking duidelijk dat de raadsleden niet alleen navelstaren. Er is een rol weggelegd voor ondernemers in Apeldoorn, vindt de ChristenUnie. In overleg met de wethouder zouden die bijvoorbeeld korting op entreekaartjes kunnen bieden, of op de producten in hun winkels. Een uitwerking daarvan moet nog plaatsvinden, maar ,,het is een manier om een mantelzorgcompliment zoals die nu bestaat in één klap veel meer waard te maken”, legt Riezebos van de ChristenUnie uit.

Wethouder aan de slag

Volgens de ChristenUnie-fractie was het in het voorstel van de wethouder vooral de missie van de wethouder geweest om ,,zo min mogelijk uit te geven”. Ook zou hij niet luisteren naar de adviezen van de verschillende raden en De Kap. De wethouder distantieert zich van de uitspraken van zijn eigen fractie. ,,We hebben juist goed geluisterd naar de raden en ‘zo min mogelijk uitgeven’ is niet het doel geweest”,  benadrukt Blokhuis.

De wethouder moet nu bij zijn collega-wethouders vragen om van het bestuursakkoord af te wijken en de extra 25 euro zeker te stellen. Wat Blokhuis betreft krijgen mantelzorgers 100 euro, maar met een raadsmandaat onder de arm is het een stuk makkelijker overleggen met zijn collega’s. Of de twijfels van coalitiepartners GroenLinks, CDA en D66 ook gedeeld worden door de respectievelijke wethouders is niet bekend.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door onze redactie
Meer dan 2.200 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over ondernemen

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!