Help de bevolking van Oekraïne

24 kandidaten melden zich: Wie wordt de nieuwe Fred?

Woensdag 7 december 2011

Door Redactie

Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Apeldoorn hebben zich 24 sollicitanten gemeld bij de Commissaris van de Koningin in Gelderland, Clemens Cornielje. Onder de 24 sollicitanten bevinden zich drie vrouwen. De leeftijd varieert van 26 tot en met 59 jaar.

De verdeling naar politieke oriëntatie is als volgt:

VVD: 8
CDA: 7
D66: 3
PvdA: 2
Onbekend: 2
ChristenUnie: 1
Lokale partij: 1

Onder de kandidaten bevinden zich 16 burgemeesters. De overige acht sollicitanten zijn afkomstig uit diverse disciplines, zoals bijvoorbeeld het bedrijfsleven, het onderwijs, de overheid of de sector dienstverlening.

De burgemeesterspost in de gemeente Apeldoorn is per 1 oktober 2011 vacant door het eervol ontslag per dezelfde datum van burgemeester mr. G.J. de Graaf. Het ambt wordt op dit moment waargenomen door Hans Esmeijer.

Procedure
In de komende maanden zal de Gelderse Commissaris gesprekken voeren met een aantal kandidaten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie die door de gemeenteraad van Apeldoorn is samengesteld. In dit gesprek wordt duidelijk met welke kandidaten de vertrouwenscommissie gesprekken zal voeren. Op basis van de eerder vastgestelde profielschets draagt deze commissie twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Nadat de gemeenteraad zich over deze voordracht heeft uitgesproken, wordt de uiteindelijke aanbeveling, vergezeld van een advies van de Commissaris van de Koningin, aan de Minister van Binnenlandse Zaken voorgelegd. Alleen de naam van de kandidaat die als eerste op de aanbeveling staat wordt openbaar gemaakt.

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting in het voorjaar 2012 in de gemeenteraad van Apeldoorn worden vastgesteld.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

ONDERWERPEN

D66 PvdA VVD

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?