PvdA

PvdA Apeldoorn

De Partij van de Arbeid of PvdA is een sociaaldemocratische politieke partij. De fractie van PvdA Apeldoorn bestaat uit vier raadsleden, een fractievoorzitter, een raadslid en twee fractievertegenwoordigers. De partij zet zich in voor een mooier en socialer Apeldoorn.
Hieronder lees je het laatste nieuws over PvdA Apeldoorn.

Politiek
Met de verplichte tegenprestatie van het kabinet is echt niemand geholpen

Met de verplichte tegenprestatie van het kabinet is echt niemand geholpen

Dinsdag 3 december 2019

De Participatiewet voldoet niet aan de verwachtingen en moet fundamenteel op de schop. Die conclusie mogen we na de deze week verschenen eindevaluatie van het SCP wel trekken. Ook staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) heeft de rapportage gelezen. Jammer genoeg deed ze dat alleen niet zo goed. Want hoewel ze de belangrijkste conclusies onderschrijft en

Politiek
Harde klappen deze week

Harde klappen deze week

Zaterdag 23 maart 2019

Phoe, dat was me het weekje wel. Onze hele eigenste terreur aanslag door onze hele eigenste terrorist. We horen er weer bij; en dat willen we weten ook. Toch jammer dat die verkiezingen de boel een beetje verstoren. Ons land draait daarbij behoorlijk naar rechts. Op links kreeg alleen GroenLinks er stemmen bij. En volgens

Politiek
PvdA dient plan in om huizenmarkt ‘socialer’ te maken

PvdA dient plan in om huizenmarkt ‘socialer’ te maken

Woensdag 18 juli 2018

De PvdA Apeldoorn dient na het zomerreces een initiatiefvoorstel in om de huizenmarkt in Apeldoorn in te richten voor sociale woningbouw en goedkope koopwoningen. Dat gebeurt nu te weinig, vindt de partij. Die spreekt van ‘rigoureus ingrijpen in de woningmarkt’. ,,Recente cijfers tonen aan dat het voor starters steeds moeilijker wordt om aan een geschikte

Politiek
PvdA-fractievoorzitter Marga Jonkman vertrekt

PvdA-fractievoorzitter Marga Jonkman vertrekt

Dinsdag 27 maart 2018

Fractievoorzitter van de Apeldoornse Partij van de Arbeid Marga Jonkman heeft haar conclusie getrokken uit de verkiezingsuitslag en heeft besloten terug te treden als raadslid. Dat heeft ze bekendgemaakt bij een ledenvergadering maandag. Ook zegt de PvdA niet mee te zullen doen in een mogelijke coalitie, maar een oppositieplek te verkiezen. In een reactie laat

Politiek
PvdA krijgt op de valreep toch haar zin: Artikel 1 in Stadhuis

PvdA krijgt op de valreep toch haar zin: Artikel 1 in Stadhuis

Woensdag 21 maart 2018

Het is écht op de valreep, maar de PvdA heeft toch haar zin gekregen: Artikel 1 van de Grondwet heeft een plaats in het gemeentehuis. Maar voorlopig is dat nog wel op het kantoor van één van de ambtenaren. Na de verbouwing van het gemeentehuis wordt een definitieve plek gezocht. PvdA is blij Esref Öcal

Politiek
Focus op 3: PvdA

Focus op 3: PvdA

Vrijdag 9 maart 2018

Nummer 3 van de PvdA is Johan Kruithof, 65 jaar en sinds 1981 wonend in Apeldoorn. Als opleiding heeft hij HBO (Sociale Academie). Hij is nu op dit moment wethouder in Apeldoorn. Politiek actief vanaf 1976. Wat was het kantelpunt dat u besloot politiek actief te worden? ,,De stadsvernieuwing in Amsterdam en Arnhem waar ik

Politiek
Politiek voert week lang geen campagne door overlijden dochter Paul Blokhuis

Politiek voert week lang geen campagne door overlijden dochter Paul Blokhuis

Dinsdag 27 februari 2018

Het merendeel van de politieke partijen heeft besloten deze week geen campagne te voeren voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Dit in verband met het plotselinge overlijden van de jongste dochter van de Apeldoornse staatssecretaris (en oud-wethouder) Paul Blokhuis. Dit houdt dus ook in dat verschillende verkiezingsactiviteiten, waaronder het debat van Apeldoorn Direct, deze week niet doorgaan.

Politiek
Oud-wethouder Aalt van de Glind overleden

Oud-wethouder Aalt van de Glind overleden

Maandag 5 februari 2018

De PvdA Apeldoorn heeft door middel van een brief aan de partijleden laten weten dat oud-wethouder Aalt van de Glind, na jaren van kwetsbare gezondheid, afgelopen zaterdag (3 februari) is overleden. ,,Als wethouder legde Aalt de grondslag voor het Omnisportcentrum. Aalt heeft ook hard gewerkt aan de verbetering van het openbaar vervoer, het Stationsplein met

Politiek
Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018 bekend !

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018 bekend !

Maandag 11 december 2017

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Partij van de Arbeid afdeling Apeldoorn op woensdagavond 1 november 2017 is de kandidatenlijst ongewijzigd vastgesteld. Hieronder de kandidatenlijst van de PvdA afdeling Apeldoorn voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.   1. Marga Jonkman 2. Ties Stam 3. Johan Kruithof 4. Martine Berends 5. Chris Schouten 6. Jasper van

Politiek
PvdA: Betere armoedebestrijding, maar het is een beetje schizofreen

PvdA: Betere armoedebestrijding, maar het is een beetje schizofreen

Dinsdag 7 november 2017

PvdA Apeldoorn heeft een verkiezingsprogramma wat qua tekst en voornemens inzet op armoedebestrijding. Een selectieve uitsnede: De PvdA wil, omdat de huishoudens met oudere kinderen het minst te besteden hebben, een verhoging van de bijdrage via de Kidskaart voor 12 tot 18 jarigen. De PvdA wil een zo hoog mogelijke benuttinggraad van de regelingen. We

Politiek
PvdA wil 20 miljoen uittrekken voor verduurzaming

PvdA wil 20 miljoen uittrekken voor verduurzaming

Donderdag 2 november 2017

De Apeldoornse PvdA wil 20 miljoen uittrekken voor verduurzaming, in een poging om het klimaatdoel van Apeldoorn te halen. Er is een fors bedrag nodig, beargumenteert de partij, nu de windmolens in Beekbergsebroek definitief afgeschoten zijn. Ondanks dat het project in de Beekbergsebroek strandde, staat het doel nog steeds vast: Apeldoorn energieneutraal in 2030.  Het

Politiek
Verhogen huren voor lage inkomens slecht idee

Verhogen huren voor lage inkomens slecht idee

Woensdag 23 augustus 2017

De fractie van de PvdA Apeldoorn is geschrokken van berichten waarin staat dat corporaties overwegen om de huren van de laagste sociale huurcategorie te verhogen. Dit met als doel dat er meer woningen beschikbaar komen voor de middencategorie sociale huurwoningen (€586,- tot €628,-). In de antwoorden op onze schriftelijke vragen van juni 2017 over hetzelfde

Politiek
Rode accenten in de voorjaarsnota

Rode accenten in de voorjaarsnota

Dinsdag 13 juni 2017

De gemeentelijke voorjaarsnota wordt deze week besproken. In deze nota, met de naam Doorbraaknota, geeft het College op hoofdlijnen aan wat er het komend jaar kan en moet gebeuren in de stad en de dorpen. Je zou denken dat dat taaie kost is, gedoe in het stadhuis. Je zou kunnen denken dat het niets te maken heeft met wat

Politiek
Lokale democratie; Luisteren, wikken, wegen en een besluit nemen

Lokale democratie; Luisteren, wikken, wegen en een besluit nemen

Maandag 5 juni 2017

Wat me opviel in de voorjaarsnota is de beschrijving dat het overgrote deel van de bevolking tevreden is met de democratie. Er is veel belangstelling voor de politieke debatten. We zien dat ook in Apeldoorn de cursus politiek actief druk wordt bezocht. Maar er is minder vertrouwen in de politici; “politici luisteren niet, zijn weinig

Politiek
Marga Jonkman lijsttrekker PvdA Apeldoorn

Marga Jonkman lijsttrekker PvdA Apeldoorn

Woensdag 17 mei 2017

Marga Jonkman is de lijsttrekker van de PvdA Apeldoorn bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Jonkman was de enige kandidaat voor de functie en was ook tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 lijsttrekker. Het bestuur van de PvdA Apeldoorn ondersteunt de kandidatuur van Marga Jonkman.Jonkman is fractievoorzitter van de Apeldoornse PvdA-fractie en daarnaast jeugdpsycholoog. Ze zit

Politiek
Lokale kleur aan landelijke verkiezingen

Lokale kleur aan landelijke verkiezingen

Woensdag 8 maart 2017

Wie de debatten op de televisie volgt kan al gauw op de gedachte komen dat de problematiek van de vier grootste steden van Nederland dominant is. Toch wonen er in de rest van Nederland veel meer kiezers, maar worden deze gehoord? Op de kandidatenlijsten voor de Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer tel

Politiek
Politie geeft het goede voorbeeld met Artikel 1 van de Grondwet

Politie geeft het goede voorbeeld met Artikel 1 van de Grondwet

Zaterdag 11 februari 2017

In november 2016 had ik al het één en ander geschreven over mijn wens om de tekst van Artikel 1 uit de Grondwet, een prominente, zichtbare plek te willen geven in het vernieuwde stadhuis, het Huis van de Stad. Mijn voorstel haalde helaas geen raadsmeerderheid. In het stadhuis is het (vooralsnog) niet verwezenlijkt, maar de

Politiek
Een dag uit het leven van wethouder Johan Kruithof

Een dag uit het leven van wethouder Johan Kruithof

Maandag 24 oktober 2016

Het zijn drukke maanden. Zowel voor de Raad als voor het College. Ik wil eens een dag van een wethouder met jullie doornemen. Laten we een willekeurige maandag nemen.  Statushouders In principe begin ik om half negen. Een paar maandagen geleden startte ik de maandag om half negen met een gesprek met de projectleider Statushouders

Politiek
100 miljoen voor kinderen in armoede moet ook in Apeldoorn op de goede plek komen

100 miljoen voor kinderen in armoede moet ook in Apeldoorn op de goede plek komen

Woensdag 5 oktober 2016

Het kabinet stelt vanaf 2017 jaarlijks 100 miljoen beschikbaar om kinderen in armoede te helpen. Dit bedrag wordt voor het overgrote deel (85 miljoen) aan gemeenten uitgekeerd. Dit betekent dat Apeldoorn vanaf 2017 ongeveer 7 a 8 ton per jaar krijgt om hier beleid op te voeren. Uiteraard zijn we hier heel blij mee en het

Politiek
Diederik Samsom start campagne lijsttrekkerverkiezing in Apeldoorn

Diederik Samsom start campagne lijsttrekkerverkiezing in Apeldoorn

Maandag 3 oktober 2016

Diederik Samsom, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, is op zaterdag 8 oktober in Apeldoorn. De PvdA houdt voor de Tweede Kamer verkiezingen van 15 maart 2017 een lijsttrekkersverkiezing en Diederik Samsom heeft aangegeven zich wederom kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap. Hij maakt een tour door het land langs PvdA-afdelingen om toe te lichten waarom hij

Politiek
Schriftelijke vragen berichtgeving mogelijke sluiting voedselbank Epe

Schriftelijke vragen berichtgeving mogelijke sluiting voedselbank Epe

Maandag 22 augustus 2016

Verontrustende berichtgeving in De Stentor. De voedselbank voor de gemeente Epe dreigt in de problemen te komen door een mogelijke dwangsom die wordt opgelegd door de gemeente Apeldoorn op een pand in Wenum Wiesel. De voedselbank huurt een ruimte in dit pand.  De PvdA fractie wil graag weten of de informatie uit de krant klopt en

Politiek
De historie van de PvdA in Apeldoorn digitaal beschikbaar

De historie van de PvdA in Apeldoorn digitaal beschikbaar

Zondag 3 juli 2016

In ‘Links aan de Grift’ is de geschiedenis van de PvdA in Apeldoorn beschreven. De serie bestaat inmiddels uit 2 delen en deze zijn beide digitaal beschikbaar. Links aan de Grift deel 1 In 1996 bracht het bestuur ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de partij een herdenkingsboekje uit: Links aan de Grift. Een groot

Politiek
Door naar werk

Door naar werk

Donderdag 23 juni 2016

Gelukkig hebben veel Apeldoorners een baan. In Apeldoorn hebben we zelfs veel meer banen dan mensen die dat werk kunnen doen. In Apeldoorn werken dagelijks een kleine 92.000 mensen. De Apeldoornse arbeidsmarkt biedt dus ook werk aan velen die van buiten Apeldoorn dagelijks hier naar toe komen. Toch is er een groep mensen voor wie een plek op

Politiek
Het huis van de stad

Het huis van de stad

Dinsdag 21 juni 2016

In de krant en op social media verschijnen momenteel regelmatig berichten dat er 27,5 miljoen wordt uitgegeven aan verbouwing van het gemeentehuis. Als je die koppen in de krant zo leest, wie zou dan niet even de wenkbrauwen fronsen, in deze tijd waarin Apeldoorn nog maar net aan het opkrabbelen is van een slechte financiële

Politiek
PvdA Apeldoorn stelt vragen ondergronds brengen hoogspanningsleidingen De Maten

PvdA Apeldoorn stelt vragen ondergronds brengen hoogspanningsleidingen De Maten

Maandag 9 mei 2016

De geschiedenis met betrekking tot het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels in Zuid is er een van de lange adem geweest. Wat in de raadsperiode 2006-2010 begon als een ambitieus initiatief van de PvdA raadsleden Co van de Berg en Piet Bijl, werd opgepakt door de opeenvolgende wethouders Jolanda Reitsma, Rob Metz en tot slot

Politiek
Enthousiast over aanpak Direct Actief

Enthousiast over aanpak Direct Actief

Vrijdag 29 april 2016

Eind maart hebben wij als raad bezoek gebracht aan het project Direct Actief van het Activerium. Het bezoek vond plaats op locatie van de Felua. Direct Actief heeft daar 2 hallen in gebruik. Naast dat daar productielijnen zijn uitgezet, waar direct fysiek arbeid wordt verricht, ook praktijkruimtes voor trainingen. Zo worden daar bijvoorbeeld computervaardigheden aangeleerd

Agenda
Bijeenkomst Tafel van 10 In geouwehoer kun je niet wonen 25 mei

Bijeenkomst Tafel van 10 In geouwehoer kun je niet wonen 25 mei

Graag nodigen wij uit voor de Tafel van 10. De Tafel van 10 is een discussiebijeenkomst waarin politici in gesprek gaan met sleutelfiguren uit maatschappelijk organisaties en bedrijfsleven. De PvdA Apeldoorn organiseert de Tafel van 10 voor de vijfde keer. Deze keer is het onderwerp de woningmarkt onder de titel in geouwehoer kun je niet wonen.

Politiek
PvdA Apeldoorn stelt vragen over claim Zwolle internationale trein Berlijn

PvdA Apeldoorn stelt vragen over claim Zwolle internationale trein Berlijn

Maandag 11 april 2016

In de Stentor van 31 maart jongstleden hebben we in het artikel  ‘Zwolle claimt treinroute naar Berlijn‘ gelezen dat gemeente Zwolle gesteund door de provincie Overijssel aan de NS heeft gevraagd om de internationale trein van Amsterdam naar Berlijn om te leiden via Zwolle. Dat zou betekenen dat deze trein geen stop meer zou maken

Politiek
Blog Wethouder Johan Kruithof over de arbeidsmarkt, vluchtelingenopvang en onderwijshuisvesting

Blog Wethouder Johan Kruithof over de arbeidsmarkt, vluchtelingenopvang en onderwijshuisvesting

Maandag 14 december 2015

Drukke tijden, veel gebeurd! Het is voor de gemeenteraad en voor het College van B&W een drukke periode zo voor de Kerst. Dat is het elk jaar, want de begroting wordt vastgesteld. Dat is zo ongeveer het belangrijkste besluit dat jaarlijks wordt genomen door de gemeenteraad: hoeveel geld mag het College uitgeven en waaraan moet

Stad
PvdA stelt vragen over studentenhuisvesting in Apeldoorn

PvdA stelt vragen over studentenhuisvesting in Apeldoorn

Zaterdag 5 december 2015

De PvdA heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over studentenhuisvesting in Apeldoorn. De PvdA wil weten wat de visie van het college is op studentenhuisvesting en welke mogelijkheden zij ziet om er voor te zorgen, met hulp van marktpartijen en woningbouwcorporaties, dat er voldoende en bovendien voldoende betaalbare studentenhuisvesting beschikbaar is. 

Politiek
PvdA Apeldoorn Tafel van 10 over onderwijs en arbeidsmarkt geslaagd

PvdA Apeldoorn Tafel van 10 over onderwijs en arbeidsmarkt geslaagd

Maandag 30 november 2015

Ook de vierde editie van de Tafel van 10 georganiseerd door de PvdA Apeldoorn over onderwijs en arbeidsmarkt is geslaagd. Met goede inhoudelijke discussies tussen politici, bedrijfsleven en professionals uit het onderwijs en een mooie opkomst was het een boeiende avond. Naar aanleiding van diverse stellingen gingen de tafelgasten en het publiek met elkaar in

Agenda
PvdA Apeldoorn organiseert Tafel van 10 over onderwijs en arbeidsmarkt

PvdA Apeldoorn organiseert Tafel van 10 over onderwijs en arbeidsmarkt

De afdeling Apeldoorn van de PvdA organiseert op woensdagavond 25 november een bijeenkomst over de ontwikkelingen in het onderwijs en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Onder andere het PvdA Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing en de Apeldoornse PvdA-wethouder Johan Kruithof gaan in gesprek met diverse mensen uit de lokale onderwijswereld en het lokale

Politiek
PvdA Apeldoorn organiseert Tafel van 10

PvdA Apeldoorn organiseert Tafel van 10

Zaterdag 7 november 2015

De afdeling Apeldoorn van de PvdA organiseert op woensdagavond 25 november een bijeenkomst over de ontwikkelingen in het onderwijs en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Onder andere het PvdA Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing en de Apeldoornse PvdA-wethouder Johan Kruithof gaan in gesprek met diverse mensen uit de lokale onderwijswereld en het lokale

Stad
PvdA Apeldoorn zet zich in voor vluchtelingen Lesbos

PvdA Apeldoorn zet zich in voor vluchtelingen Lesbos

Donderdag 17 september 2015

De landelijke actie “Slaapzakken voor Lesbos” vindt ook in Apeldoorn gehoor. Op twee plekken in Apeldoorn worden slaapzakken ingezameld voor de ruim 25.000 vluchtelingen die momenteel op Lesbos zitten. Nu het ook op het Griekse eiland steeds kouder begint te worden, zijn er ruim 10.000 extra slaapzakken nodig. Bij Yes! Salons, aan de Deventerstraat 9,

Politiek
Minister Jeroen Dijsselbloem zaterdag 7 maart weer in Apeldoorn

Minister Jeroen Dijsselbloem zaterdag 7 maart weer in Apeldoorn

Vrijdag 27 februari 2015

Minister Jeroen Dijsselbloem vond het onlangs zo leuk en interessant om met Apeldoorners in gesprek te gaan, dat hij op zaterdag 7 maart wederom een bezoek zal brengen aan Apeldoorn. Van circa 10.30 – 12.00 uur zal de PvdA-bewindsman op de Apeldoornse markt in gesprek gaan met mensen, vergezeld van PvdA Gelderland lijsttrekker Peter Kerris

Politiek
Minister Jeroen Dijsselbloem en lijsttrekker Peter Kerris zaterdag 31 januari in Apeldoorn

Minister Jeroen Dijsselbloem en lijsttrekker Peter Kerris zaterdag 31 januari in Apeldoorn

Aanstaande zaterdag 31 januari gaat de PvdA in Apeldoorn de straat op en wel bij het winkelcentrum Hart van Zuid (Adelaarsplein). Daarbij aanwezig Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem en lijsttrekker voor de PvdA Gelderland Peter Kerris, uiteraard vergezeld van diverse andere Gelderse kandidaat-statenleden, zoals Apeldoorner Fokko Spoelstra. Zij gaan dan met de mensen in gesprek over

Politiek
Apeldoorner Fokko Spoelstra op 5 PvdA Gelderland

Apeldoorner Fokko Spoelstra op 5 PvdA Gelderland

Woensdag 17 december 2014

Het bestuur van de PvdA Gelderland legt een concept-lijst voor de Statenverkiezingen van maart 2015 aan de gewestelijke ledenvergadering voor met een mooie balans tussen continuïteit en vernieuwing. Op plek 5 staat Apeldoorner Fokko Spoelstra, voormalig wethouder en raadslid in Apeldoorn. Peter Kerris lijsttrekker Een raadpleging onder alle leden van gewest heeft opgeleverd dat Peter

Politiek
Ombudsteam PvdA Apeldoorn helpt bij nieuwe regelingen voor minima, chronisch zieken en gehandicapten

Ombudsteam PvdA Apeldoorn helpt bij nieuwe regelingen voor minima, chronisch zieken en gehandicapten

Maandag 8 december 2014

In 2015 veranderen veel regelingen voor mensen met een laag inkomen en voor chronisch zieken en gehandicapten (Sociaal Vangnet). Veel regelingen kunnen automatisch worden toegekend, maar voor de zorgverzekering en de aanvullende verzekering, moeten men zelf een keus maken welk pakket aanvullende verzekering het beste is. Deze nieuwe verzekering, met een bijdrage van de gemeente

Politiek
Tafel van 10 Langdurige zorg en WMO 2015 op dinsdag 4 november

Tafel van 10 Langdurige zorg en WMO 2015 op dinsdag 4 november

De Pvda Apeldoorn organiseert op dinsdagavond 4 november 2014 voor de derde keer De Tafel van 10, deze keer over de decentralisatie van de langdurige zorg naar gemeenten. De bijeenkomst wordt gehouden in Randerode te Apeldoorn en staat gepland van 19:30 – 21:30 uur. Het karakter van deze bijeenkomst is dat een aantal deskundigen met

Ondernemen
Winkels open op zondag?

Winkels open op zondag?

Woensdag 17 september 2014

De PvdA Apeldoorn heeft in haar verkiezingsprogramma 2014 – 2018 het volgende staan: ‘Ook vinden we dat vanaf 2014 er meer koopzondagen kunnen komen en een grotere vrijheid voor ondernemers met betrekking tot de openingstijden.’ Wij willen graag gebruik maken van de mogelijkheid die er in de wet is gekomen. We willen Apeldoorn de 21e

Politiek
Bezoek PvdA staatssecretaris Dijksma aan Apeldoorn

Bezoek PvdA staatssecretaris Dijksma aan Apeldoorn

PvdA-staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) komt maandag 17 maart naar Apeldoorn. Samen met de Apeldoornse PvdA-lijsttrekker Marga Jonkman en PvdA-wethouder Johan Kruithof gaat zij  in Apeldoorn Zuid in gesprek met inwoners en roept hen op te gaat stemmen op woensdag 19 maart voor de gemeenteraadsverkiezingen. “We zetten alles op alles om mensen op te roepen

Politiek
Banen, fijn wonen en goed onderwijs

Banen, fijn wonen en goed onderwijs

Maandag 17 februari 2014

Apeldoorn is een prachtige gemeente. Een stad in het groen met een ring van fraaie dorpen. Apeldoorn Buitenstad! Een gemeente waar mensen oog voor elkaar hebben. Een stad waar sociaal ondernemerschap zichtbaar is. In die gemeente verantwoordelijk te zijn als wethouder is een eer. De Partij van de Arbeid wil de sterke kanten van Apeldoorn

Politiek
Gemeenschappelijk politiek front tegen armoede

Gemeenschappelijk politiek front tegen armoede

Woensdag 17 april 2013

  GroenLinks Apeldoorn houdt al jaren acties voor de Voedselbank. Dit jaar is er samenwerking met andere politieke partijen. GroenLinks, PvdA, Leefbaar Apeldoorn, DPS, D66, VVD, ChristenUnie, CDA, PSA en SGP doen dit jaar mee. Klanten krijgen in de deelnemende supermarkten een boodschappenbriefje, op dit boodschappenbriefje staan producten die de Voedselbank nodig heeft. Klanten kunnen iets

Politiek
Taboes binnen het college van B&W

Taboes binnen het college van B&W

Vrijdag 12 april 2013

Nooit geweten, maar er zijn binnen de coalitie onderwerpen die niet besproken mogen worden. Een raadslid die zo’n taboe negeert krijgt (letterlijk) op zijn donder van de fractievoorzitter! Eén zo’n onbespreekbaar onderwerp is drugs, en coffeeshop beleid. Het drugs taboe blijkt uit onderstaande zinsneden uit raadsnotulen: Kunneman (oud fractievoorzitter PvdA):Ik heb deze vragen opgesteld in

Politiek
Hoogspanningskabels onder de Vogelbuurt

Hoogspanningskabels onder de Vogelbuurt

Dinsdag 9 april 2013

De gemeente Apeldoorn heeft zich al jaren ingezet voor het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels in de Vogelbuurt, bij Dok Zuid en bij de Rivierenbuurt. Toenmalig gemeenteraadslid Piet Bijl heeft samen met Co van de Berg (nog steeds gemeenteraadslid) geknokt voor dat ondergronds brengen. Zolang de kabels boven de Vogelbuurt hangen kan er geen nieuwbouw

Stad
Voelt u zich geroepen……?

Voelt u zich geroepen……?

Dinsdag 18 december 2012

De Partij van de Arbeid is op zoek naar enthousiaste en moedige mensen. Die ze wellicht nog niet kent! Mensen die kandidaat willen zijn voor betaalde als onbetaalde vertegenwoordigende functies voor de PvdA. Of u nu al PvdA-lid bent is niet van belang, dat komt vanzelf. Wel, of u de uitgangspunten van de PvdA gericht

Stad
Oud-wethouder Spoelstra weer aan het werk

Oud-wethouder Spoelstra weer aan het werk

Woensdag 26 september 2012

Oud-wethouder Fokko Spoelstra gaat plaats nemen als bestuurslid in een onafhankelijk adviesorgaan voor de provincie Gelderland. Om er achter te komen wat er zowel leeft in de provincie Gelderland, heeft de Gedeputeerde Staten (het dagelijkse provinciale bestuur) een nieuwe structuur opgezet. Hierdoor kwam een plek vrij, waarop Spoelstra volgens eigen zeggen naar heeft gesolliciteerd. De

Politiek
Een avondje verkiezingsuitslag bij de politieke partijen

Een avondje verkiezingsuitslag bij de politieke partijen

Donderdag 13 september 2012

Het was een spannende nek-aan-nekrace tussen de VVD en de Partij van de Arbeid. Bij de exitpolls werd de prognose gesteld dat maar liefst 41 zetels naar de VVD zouden gaan en 40 zetels naar de PvdA. De klappen vielen hard in het PVV en GroenLinks kamp. D66 keek tevreden toe en praatte zichzelf al

Politiek
Bakkeleien met mijzelf voorafgaand aan 12 september.

Bakkeleien met mijzelf voorafgaand aan 12 september.

Dinsdag 11 september 2012

Waar StrangeArt vandaag mee worstelt: U kent mij vanuit de blogs als een beetje cynisch persoon, licht depressief, een beetje autistisch (ik kan alleen maar over serieuze dingen praten, small talk lukt mij niet) en altijd tobbend en verontwaardigd over maatschappelijk onrecht. Waarschijnlijk herkent u ook mijn voorkeur voor het gedachten goed van de SP.

Politiek
Apeldoorners op kandidatenlijst PvdA

Apeldoorners op kandidatenlijst PvdA

Vrijdag 22 juni 2012

De kandidaatstellingscommissie van de PvdA olv. oud-minister Margreet de Boer en het PvdA-bestuur hebben donderdagmiddag jl. de kandidatenlijst voor de verkiezingen op 12 september bekend gemaakt. Daarop prijken 2 prominente Apeldoornse namen; Yasemin Cegerek (1977) op plek 44, provinciaal-statenlid in Gelderland én de Apeldoornse oud-wethouder Eppo Gutteling (1956) als lijstduwer in Gelderland op plek 79.

Politiek
24 kandidaten melden zich: Wie wordt de nieuwe Fred?

24 kandidaten melden zich: Wie wordt de nieuwe Fred?

Woensdag 7 december 2011

Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Apeldoorn hebben zich 24 sollicitanten gemeld bij de Commissaris van de Koningin in Gelderland, Clemens Cornielje. Onder de 24 sollicitanten bevinden zich drie vrouwen. De leeftijd varieert van 26 tot en met 59 jaar. De verdeling naar politieke oriëntatie is als volgt: VVD: 8 CDA: 7 D66: 3 PvdA:

Stad
Waterschap gaat “minima” eindelijk kwijtschelden.

Waterschap gaat “minima” eindelijk kwijtschelden.

Dinsdag 30 november 2010

Ook Waterschap Veluwe gaat minima belastingen kwijtschelden. Dat is de afspraak die het bestuur donderdagmiddag heeft gemaakt bij de begroting 2011. Dat scheelt mensen met bijstand, WAO, alleen AOW of een andere uitkering of werkenden met een zeer laag inkomen volgend jaar tot circa € 175. PvdA fractievoorzitter in het waterschapsbestuur Eppo Gutteling is blij

Cultuur
PvdA wil profiteren van succes Whisper

PvdA wil profiteren van succes Whisper

Dinsdag 20 oktober 2009

De PvdA wil dat de gemeente een graantje meepikt van het succes van de Whisper. De milieuvriendelijke bus is gebouwd met subsidie van de gemeente. Nu er belangstelling is voor de Whisper van andere landen wil de PvdA kijken of het busbedrijf de subsidie niet kan terugbetalen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!