100 miljoen voor kinderen in armoede moet ook in Apeldoorn op de goede plek komen

Woensdag 5 oktober 2016

Door PvdA Apeldoorn

Het kabinet stelt vanaf 2017 jaarlijks 100 miljoen beschikbaar om kinderen in armoede te helpen. Dit bedrag wordt voor het overgrote deel (85 miljoen) aan gemeenten uitgekeerd. Dit betekent dat Apeldoorn vanaf 2017 ongeveer 7 a 8 ton per jaar krijgt om hier beleid op te voeren. Uiteraard zijn we hier heel blij mee en het geeft Apeldoorn de kans zich nog socialer te bekommeren om inwoners die het moeilijk hebben en dan nog specifiek voor kinderen.

Wat de reden van hun situatie ook is en of er iemand schuld aan heeft doet er niet toe, want één ding is zeker, die kinderen hebben er zelf geen schuld aan en mogen ook niet de dupe worden. De PvdA Apeldoorn wil dat dit geld dan ook in zijn geheel wordt besteed om kinderen die in armoede leven te helpen, zodat zij niet in een sociaal isolement terecht komen. Het komt nog steeds voor dat kinderen op hun verjaardag niet naar school gaan, omdat ze niet kunnen trakteren of die zich ziek melden als er een schoolreisje is, omdat de bijdrage daarvoor niet betaald is. Het niet kunnen meedoen met je vriendjes zijn schrijnende ervaringen voor een kind.

Het is de bedoeling dat de hulp wordt gegeven in natura, zoals schoolspullen, ouderbijdrage voor het schooljaar, rugzak etc. maar ook een fiets om naar school te gaan, het lidmaatschap van een sportclub of het kunnen volgen van muziekles. Dat betekent dus ook bijvoorbeeld de aanschaf van een sporttenue of huur van een muziekinstrument. De PvdA Apeldoorn zal daarom ook voorstellen doen door middel van een motie om hiervoor een plan van aanpak op te stellen, zodat er vanaf 2017 daadwerkelijk hulp geboden kan worden. Gelukkig bestaan er al een aantal regelingen in Apeldoorn en dit is een mooie aanvulling.

Wij pleiten er voor om niet alleen te kijken naar kinderen van bijstandsgerechtigden, maar ook naar de zogenaamde ‘verborgen armoede’, zoals voor kinderen waarvan de ouders in de schuldhulpverlening zitten. Het is ook raadzaam een goede samenwerking te zoeken om dit te realiseren met maatschappelijke organisaties, die door de ogen en oren van hun vrijwilligers weten waar de nood het hoogst is. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan Stichting Leergeld. Het valt niet altijd mee om deze doelgroep te bereiken en daarom roepen wij het college dan ook op om in het plan van aanpak op te nemen hoe zij er pro-actief mee aan de slag gaan om een zo hoog mogelijke benuttingsgraad te realiseren en zoveel mogelijk kinderen te ondersteunen. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat onze ambtenaren met een mooi plan met zo min mogelijk uitvoeringskosten zullen komen.

Ties Stam
Vice Fractievoorzitter/raadslid PvdA Apeldoorn

Elke maandag onze verhalen in de mail?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Meer lezen over politiek

ONDERWERPEN

PvdA

1 REACTIE

Roelof Rump

Roelof Rump 5 oktober 2016 om 19:24 uur

zie ook https://www.apeldoorndirect.nl/cultuur/apeldoornse-kinderen-armoede-opgroeien-worden-beetje-minder-arm-20160929/

ReagerenLet op: een reactie wordt pas geplaatst na goedkeuring van een beheerder


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!