PvdA Apeldoorn

PvdA Apeldoorn

Politiek
‘Plein van de Stad’ of ‘Prestige van de Stad’?

‘Plein van de Stad’ of ‘Prestige van de Stad’?

Maandag 18 mei 2020

Het College van Burgemeester & Wethouders maakte afgelopen week bekend dat het de herinrichting van het Marktplein toch wil doorzetten, ondanks een nog grotere overschrijding van het budget. Hoe zat het ook alweer met het Marktplein? Er waren diverse ontwerpen voor herinrichting van het Marktplein, waaruit de Apeldoorners een keuze konden maken via een enquête.

Politiek
Met de verplichte tegenprestatie van het kabinet is echt niemand geholpen

Met de verplichte tegenprestatie van het kabinet is echt niemand geholpen

Dinsdag 3 december 2019

De Participatiewet voldoet niet aan de verwachtingen en moet fundamenteel op de schop. Die conclusie mogen we na de deze week verschenen eindevaluatie van het SCP wel trekken. Ook staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) heeft de rapportage gelezen. Jammer genoeg deed ze dat alleen niet zo goed. Want hoewel ze de belangrijkste conclusies onderschrijft en

Politiek
Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018 bekend !

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018 bekend !

Maandag 11 december 2017

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Partij van de Arbeid afdeling Apeldoorn op woensdagavond 1 november 2017 is de kandidatenlijst ongewijzigd vastgesteld. Hieronder de kandidatenlijst van de PvdA afdeling Apeldoorn voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.   1. Marga Jonkman 2. Ties Stam 3. Johan Kruithof 4. Martine Berends 5. Chris Schouten 6. Jasper van

Politiek
Verhogen huren voor lage inkomens slecht idee

Verhogen huren voor lage inkomens slecht idee

Woensdag 23 augustus 2017

De fractie van de PvdA Apeldoorn is geschrokken van berichten waarin staat dat corporaties overwegen om de huren van de laagste sociale huurcategorie te verhogen. Dit met als doel dat er meer woningen beschikbaar komen voor de middencategorie sociale huurwoningen (€586,- tot €628,-). In de antwoorden op onze schriftelijke vragen van juni 2017 over hetzelfde

Politiek
Kidskaart beschikbaar voor alle Apeldoornse kinderen in armoede

Kidskaart beschikbaar voor alle Apeldoornse kinderen in armoede

Zaterdag 17 juni 2017

De Kidskaart wordt nog dit jaar beschikbaar gesteld voor gezinnen met een laag inkomen. Een motie van de PvdA-fractie werd tijdens de behandeling van de voorjaarsnota unaniem aangenomen door de gemeenteraad. De kosten worden gedekt door de zogenaamde Klijnsma-gelden die bedoeld zijn om de armoede onder kinderen te bestrijden. Het college van B. en W.

Politiek
Rode accenten in de voorjaarsnota

Rode accenten in de voorjaarsnota

Dinsdag 13 juni 2017

De gemeentelijke voorjaarsnota wordt deze week besproken. In deze nota, met de naam Doorbraaknota, geeft het College op hoofdlijnen aan wat er het komend jaar kan en moet gebeuren in de stad en de dorpen. Je zou denken dat dat taaie kost is, gedoe in het stadhuis. Je zou kunnen denken dat het niets te maken heeft met wat

Politiek
Lokale democratie; Luisteren, wikken, wegen en een besluit nemen

Lokale democratie; Luisteren, wikken, wegen en een besluit nemen

Maandag 5 juni 2017

Wat me opviel in de voorjaarsnota is de beschrijving dat het overgrote deel van de bevolking tevreden is met de democratie. Er is veel belangstelling voor de politieke debatten. We zien dat ook in Apeldoorn de cursus politiek actief druk wordt bezocht. Maar er is minder vertrouwen in de politici; “politici luisteren niet, zijn weinig

Politiek
Marga Jonkman lijsttrekker PvdA Apeldoorn

Marga Jonkman lijsttrekker PvdA Apeldoorn

Woensdag 17 mei 2017

Marga Jonkman is de lijsttrekker van de PvdA Apeldoorn bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Jonkman was de enige kandidaat voor de functie en was ook tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 lijsttrekker. Het bestuur van de PvdA Apeldoorn ondersteunt de kandidatuur van Marga Jonkman.Jonkman is fractievoorzitter van de Apeldoornse PvdA-fractie en daarnaast jeugdpsycholoog. Ze zit

Politiek
Politie geeft het goede voorbeeld met Artikel 1 van de Grondwet

Politie geeft het goede voorbeeld met Artikel 1 van de Grondwet

Zaterdag 11 februari 2017

In november 2016 had ik al het één en ander geschreven over mijn wens om de tekst van Artikel 1 uit de Grondwet, een prominente, zichtbare plek te willen geven in het vernieuwde stadhuis, het Huis van de Stad. Mijn voorstel haalde helaas geen raadsmeerderheid. In het stadhuis is het (vooralsnog) niet verwezenlijkt, maar de

Politiek
Een dag uit het leven van wethouder Johan Kruithof

Een dag uit het leven van wethouder Johan Kruithof

Maandag 24 oktober 2016

Het zijn drukke maanden. Zowel voor de Raad als voor het College. Ik wil eens een dag van een wethouder met jullie doornemen. Laten we een willekeurige maandag nemen.  Statushouders In principe begin ik om half negen. Een paar maandagen geleden startte ik de maandag om half negen met een gesprek met de projectleider Statushouders

Politiek
100 miljoen voor kinderen in armoede moet ook in Apeldoorn op de goede plek komen

100 miljoen voor kinderen in armoede moet ook in Apeldoorn op de goede plek komen

Woensdag 5 oktober 2016

Het kabinet stelt vanaf 2017 jaarlijks 100 miljoen beschikbaar om kinderen in armoede te helpen. Dit bedrag wordt voor het overgrote deel (85 miljoen) aan gemeenten uitgekeerd. Dit betekent dat Apeldoorn vanaf 2017 ongeveer 7 a 8 ton per jaar krijgt om hier beleid op te voeren. Uiteraard zijn we hier heel blij mee en het

Politiek
Diederik Samsom start campagne lijsttrekkerverkiezing in Apeldoorn

Diederik Samsom start campagne lijsttrekkerverkiezing in Apeldoorn

Maandag 3 oktober 2016

Diederik Samsom, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, is op zaterdag 8 oktober in Apeldoorn. De PvdA houdt voor de Tweede Kamer verkiezingen van 15 maart 2017 een lijsttrekkersverkiezing en Diederik Samsom heeft aangegeven zich wederom kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap. Hij maakt een tour door het land langs PvdA-afdelingen om toe te lichten waarom hij

Politiek
Schriftelijke vragen berichtgeving mogelijke sluiting voedselbank Epe

Schriftelijke vragen berichtgeving mogelijke sluiting voedselbank Epe

Maandag 22 augustus 2016

Verontrustende berichtgeving in De Stentor. De voedselbank voor de gemeente Epe dreigt in de problemen te komen door een mogelijke dwangsom die wordt opgelegd door de gemeente Apeldoorn op een pand in Wenum Wiesel. De voedselbank huurt een ruimte in dit pand.  De PvdA fractie wil graag weten of de informatie uit de krant klopt en

Politiek
De historie van de PvdA in Apeldoorn digitaal beschikbaar

De historie van de PvdA in Apeldoorn digitaal beschikbaar

Zondag 3 juli 2016

In ‘Links aan de Grift’ is de geschiedenis van de PvdA in Apeldoorn beschreven. De serie bestaat inmiddels uit 2 delen en deze zijn beide digitaal beschikbaar. Links aan de Grift deel 1 In 1996 bracht het bestuur ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de partij een herdenkingsboekje uit: Links aan de Grift. Een groot

Politiek
Theehuis Park Berg en Bos van de sloop gered

Theehuis Park Berg en Bos van de sloop gered

Vrijdag 24 juni 2016

De gemeenteraad heeft overeenkomstig het voorstel van het college besloten 245.000 euro beschikbaar stellen voor de renovatie van het voormalige theehuis in Park Berg en Bos. Dankzij dit besluit kan het theehuis gerenoveerd worden en behouden blijven. Het aftakelende theehuis was de PvdA-fractie een doorn in het oog en daarom werden eerst schriftelijke vragen en later actualiteitsvragen gesteld

Elke maandag ons nieuws in de mail?