Verhogen huren voor lage inkomens slecht idee

Woensdag 23 augustus 2017

Door PvdA Apeldoorn

PvdA Apeldoorn

De fractie van de PvdA Apeldoorn is geschrokken van berichten waarin staat dat corporaties overwegen om de huren van de laagste sociale huurcategorie te verhogen. Dit met als doel dat er meer woningen beschikbaar komen voor de middencategorie sociale huurwoningen (€586,- tot €628,-). In de antwoorden op onze schriftelijke vragen van juni 2017 over hetzelfde onderwerp, kregen we de indruk dat eerst zou worden gemonitord en geëvalueerd voordat er dit soort maatregelen zouden worden genomen. Wij zijn van mening dat hiermee de pijn wordt verschoven in plaats van opgelost.

Daarom heeft de PvdA Apeldoorn de volgende schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders gesteld:

1. Wat is uw opvatting over deze oplossing van de corporaties? Deelt het College de mening van de corporaties dat het verhogen van de huren in de laagste sociale huurcategorie een goede is?

2. Deelt het College de mening van de PvdA Apeldoorn dat met deze maatregelen de problemen alleen verplaatst worden naar een andere categorie woningzoekenden? En dat de lagere inkomens in Apeldoorn hiervan de dupe worden?

3. Welke maatregelen zouden de grote behoefte aan midden categorie woningen (vooral voor gezinnen) op een meer duurzame manier kunnen oplossen?

Namens de fractie van de PvdA,
Marga Jonkman en Ilse de Graaf

Elke maandag onze verhalen in de mail?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Meer lezen over politiek

ONDERWERPEN

PvdA

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!