Help de bevolking van Oekraïne

PvdA Apeldoorn

PvdA Apeldoorn

Politiek
Door naar werk

Door naar werk

Donderdag 23 juni 2016

Gelukkig hebben veel Apeldoorners een baan. In Apeldoorn hebben we zelfs veel meer banen dan mensen die dat werk kunnen doen. In Apeldoorn werken dagelijks een kleine 92.000 mensen. De Apeldoornse arbeidsmarkt biedt dus ook werk aan velen die van buiten Apeldoorn dagelijks hier naar toe komen. Toch is er een groep mensen voor wie een plek op

Politiek
Het huis van de stad

Het huis van de stad

Dinsdag 21 juni 2016

In de krant en op social media verschijnen momenteel regelmatig berichten dat er 27,5 miljoen wordt uitgegeven aan verbouwing van het gemeentehuis. Als je die koppen in de krant zo leest, wie zou dan niet even de wenkbrauwen fronsen, in deze tijd waarin Apeldoorn nog maar net aan het opkrabbelen is van een slechte financiële

Politiek
Hoera! Renovatie theehuis park Berg en Bos

Hoera! Renovatie theehuis park Berg en Bos

Donderdag 19 mei 2016

Eind augustus 2015 stelde de PvdA Apeldoorn fractie schriftelijke vragen over het theehuis. De hamvraag was eigenlijk of het college het theehuis gaat renoveren of slopen. In december 2015 is d.m.v. het stellen van actualiteitsvragen door de PvdA Apeldoorn fractie nogmaals geïnformeerd naar het standpunt van het college. Het heeft even geduurd, maar inmiddels heeft het college een

Politiek
PvdA Apeldoorn stelt vragen ondergronds brengen hoogspanningsleidingen De Maten

PvdA Apeldoorn stelt vragen ondergronds brengen hoogspanningsleidingen De Maten

Maandag 9 mei 2016

De geschiedenis met betrekking tot het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels in Zuid is er een van de lange adem geweest. Wat in de raadsperiode 2006-2010 begon als een ambitieus initiatief van de PvdA raadsleden Co van de Berg en Piet Bijl, werd opgepakt door de opeenvolgende wethouders Jolanda Reitsma, Rob Metz en tot slot

Politiek
Enthousiast over aanpak Direct Actief

Enthousiast over aanpak Direct Actief

Vrijdag 29 april 2016

Eind maart hebben wij als raad bezoek gebracht aan het project Direct Actief van het Activerium. Het bezoek vond plaats op locatie van de Felua. Direct Actief heeft daar 2 hallen in gebruik. Naast dat daar productielijnen zijn uitgezet, waar direct fysiek arbeid wordt verricht, ook praktijkruimtes voor trainingen. Zo worden daar bijvoorbeeld computervaardigheden aangeleerd

Politiek
Een nieuwe visie op kunst en cultuur in Apeldoorn

Een nieuwe visie op kunst en cultuur in Apeldoorn

Dinsdag 26 april 2016

Dit jaar dient de gemeenteraad van Apeldoorn voor de periode 2017-2020 een nieuwe Cultuurnota vast te stellen. Hierin zal de raad haar ambities voor de komende vier jaar vastleggen. ‘Landelijk heeft een gure wind gewaaid’, aldus PvdA-minister Jet Bussemaker, lokaal heeft het de afgelopen jaren echter ook behoorlijk gestormd. Landelijk is de wind weer gaan

Agenda
Bijeenkomst Tafel van 10 In geouwehoer kun je niet wonen 25 mei

Bijeenkomst Tafel van 10 In geouwehoer kun je niet wonen 25 mei

Graag nodigen wij uit voor de Tafel van 10. De Tafel van 10 is een discussiebijeenkomst waarin politici in gesprek gaan met sleutelfiguren uit maatschappelijk organisaties en bedrijfsleven. De PvdA Apeldoorn organiseert de Tafel van 10 voor de vijfde keer. Deze keer is het onderwerp de woningmarkt onder de titel in geouwehoer kun je niet wonen.

Politiek
PvdA Apeldoorn stelt vragen over claim Zwolle internationale trein Berlijn

PvdA Apeldoorn stelt vragen over claim Zwolle internationale trein Berlijn

Maandag 11 april 2016

In de Stentor van 31 maart jongstleden hebben we in het artikel  ‘Zwolle claimt treinroute naar Berlijn‘ gelezen dat gemeente Zwolle gesteund door de provincie Overijssel aan de NS heeft gevraagd om de internationale trein van Amsterdam naar Berlijn om te leiden via Zwolle. Dat zou betekenen dat deze trein geen stop meer zou maken

Politiek
Ontwikkeling Westpoint standpunt PvdA

Ontwikkeling Westpoint standpunt PvdA

Donderdag 7 april 2016

Al ruim een jaar houdt de mogelijke sloop van Westpoint en de vestiging van een supermarkt op die plaats de gemoederen in onze fractie aardig bezig. Overigens niet alleen in onze fractie, ook bij andere partijen wordt er aardig wat af gediscussieerd over dit dilemma. Dit kwam niet in het minst door de berichtgeving in

Politiek
Blog Wethouder Johan Kruithof over de arbeidsmarkt, vluchtelingenopvang en onderwijshuisvesting

Blog Wethouder Johan Kruithof over de arbeidsmarkt, vluchtelingenopvang en onderwijshuisvesting

Maandag 14 december 2015

Drukke tijden, veel gebeurd! Het is voor de gemeenteraad en voor het College van B&W een drukke periode zo voor de Kerst. Dat is het elk jaar, want de begroting wordt vastgesteld. Dat is zo ongeveer het belangrijkste besluit dat jaarlijks wordt genomen door de gemeenteraad: hoeveel geld mag het College uitgeven en waaraan moet

Stad
PvdA stelt vragen over studentenhuisvesting in Apeldoorn

PvdA stelt vragen over studentenhuisvesting in Apeldoorn

Zaterdag 5 december 2015

De PvdA heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over studentenhuisvesting in Apeldoorn. De PvdA wil weten wat de visie van het college is op studentenhuisvesting en welke mogelijkheden zij ziet om er voor te zorgen, met hulp van marktpartijen en woningbouwcorporaties, dat er voldoende en bovendien voldoende betaalbare studentenhuisvesting beschikbaar is. 

Politiek
PvdA Apeldoorn Tafel van 10 over onderwijs en arbeidsmarkt geslaagd

PvdA Apeldoorn Tafel van 10 over onderwijs en arbeidsmarkt geslaagd

Maandag 30 november 2015

Ook de vierde editie van de Tafel van 10 georganiseerd door de PvdA Apeldoorn over onderwijs en arbeidsmarkt is geslaagd. Met goede inhoudelijke discussies tussen politici, bedrijfsleven en professionals uit het onderwijs en een mooie opkomst was het een boeiende avond. Naar aanleiding van diverse stellingen gingen de tafelgasten en het publiek met elkaar in

Politiek
PvdA Apeldoorn organiseert Tafel van 10

PvdA Apeldoorn organiseert Tafel van 10

Zaterdag 7 november 2015

De afdeling Apeldoorn van de PvdA organiseert op woensdagavond 25 november een bijeenkomst over de ontwikkelingen in het onderwijs en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Onder andere het PvdA Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing en de Apeldoornse PvdA-wethouder Johan Kruithof gaan in gesprek met diverse mensen uit de lokale onderwijswereld en het lokale

Stad
PvdA Apeldoorn zet zich in voor vluchtelingen Lesbos

PvdA Apeldoorn zet zich in voor vluchtelingen Lesbos

Donderdag 17 september 2015

De landelijke actie “Slaapzakken voor Lesbos” vindt ook in Apeldoorn gehoor. Op twee plekken in Apeldoorn worden slaapzakken ingezameld voor de ruim 25.000 vluchtelingen die momenteel op Lesbos zitten. Nu het ook op het Griekse eiland steeds kouder begint te worden, zijn er ruim 10.000 extra slaapzakken nodig. Bij Yes! Salons, aan de Deventerstraat 9,

Politiek
Intrede schoolfonds extra stap naar socialere gemeente

Intrede schoolfonds extra stap naar socialere gemeente

Zaterdag 21 maart 2015

Als de nood het hoogst is… Eind vorig jaar heeft de PvdA, met D66 als mede-indiener, de motie “Als de nood het hoogst is … “ ingediend en deze werd door de Raad unaniem aangenomen. Het betreft een motie om een noodfonds in het leven te roepen, waarbij scholen de mogelijkheid krijgen om ondersteuning te geven

Elke maandag ons nieuws in de mail?