Help de bevolking van Oekraïne

Het huis van de stad

Dinsdag 21 juni 2016

Door PvdA Apeldoorn

In de krant en op social media verschijnen momenteel regelmatig berichten dat er 27,5 miljoen wordt uitgegeven aan verbouwing van het gemeentehuis. Als je die koppen in de krant zo leest, wie zou dan niet even de wenkbrauwen fronsen, in deze tijd waarin Apeldoorn nog maar net aan het opkrabbelen is van een slechte financiële situatie en waar steeds meer zorgtaken naar de gemeente komen?

Maar als je dan kijkt naar de (financiële) feiten, dan ziet het er toch wel wat anders uit. Wat betekenen deze plannen financieel? De plannen zijn als volgt:
De technische installaties (verwarming, luchtbehandeling, sanitair etc) zijn afgeschreven en aan vervanging toe. Als u thuis beschikt over bijvoorbeeld een combiketel, dan zult u er ook wel rekening mee houden dat die na 12 of 15 jaar vervangen moet worden en daar een spaarpotje voor hebben. Dat heeft de gemeente ook gedaan en er is een (relatief klein) spaarpotje voor onderhoud.

Het belangrijkste is echter dat door de verbouwing, het Activerium in de Deventerstraat niet meer nodig is en dat die activiteiten verhuizen naar het gemeentehuis. Dit bespaart 1,5 miljoen per jaar.

Wordt er dan nu veel geld uitgegeven, die ook aan andere zaken hadden kunnen worden besteed? Nee! Volgens de gemeentewet wordt dit geld ‘uitgesmeerd’ over een langere periode (afschrijvingsperiode), de zogenaamde kapitaallasten. Met andere woorden, als we 27,5 miljoen lenen, kost dit gedurende de looptijd 1,9 miljoen per jaar. Met het budget dat er al is voor exploitatie van het gemeentehuis en de besparing die het verplaatsen van het Activerium oplevert, worden alle kosten van de verbouwing dus gedekt en is er geen extra geld nodig. Het gaat dus niet ten koste van iets anders. Integendeel, door de besparingen (ook energiebesparing) levert het vanaf 2021 zelfs een jaarlijks voordeel op van € 300.000 (die weer aan andere dingen besteed kunnen worden).

Verder is het ook nog zo dat de gemeente de werkgever is van zo’n 1.200 ambtenaren. Ook zij verdienen een goede werkplek, die voldoet voor hun werkzaamheden en voldoen aan de huidige Arbo-normen. Hierdoor kunnen zij hun werkzaamheden uitvoeren op een moderne, servicegerichte wijze, dat weer ten goede komt aan de inwoners van Apeldoorn.

Tenslotte, het budget is wat we noemen ‘taakstellend’. Dat betekent dat er geen overschrijding van het budget mag plaatsvinden. Als het bij een onderdeel tegen zit en de kosten hoger worden, zal er bij een ander onderdeel een stapje terug moeten worden gedaan of worden er zaken geschrapt, zodat het totale project niet boven het budget komt.

Voor de geïnteresseerden in de cijfers:
Installaties                                                         9.933.000

Bouwkundige werken                                  8.210.000

Onvoorzien (10%)/prijswijzigingen         2.942.000

Losse inventaris                                              2.854.000

Advieskosten (incl. architect)                    2.056.000

Vaste inrichting                                                  526.000

Leges/verzekeringen/diversen                                  489.000

Rente en financiering                                      265.000

ICT                                                                           160.000

Locatiegebonden kosten                                 15.000

Al met al dus een project dat een verbetering oplevert en géén extra geld kost, maar op langere termijn zelfs een besparing oplevert. Reden voor ons om voor dit plan te zijn.


Ties Stam

Vice Fractievoorzitter/raadslid PvdA Apeldoorn

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

ONDERWERPEN

PvdA

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?