Help de bevolking van Oekraïne

Enthousiast over aanpak Direct Actief

Vrijdag 29 april 2016

Door PvdA Apeldoorn

03Activerium

Eind maart hebben wij als raad bezoek gebracht aan het project Direct Actief van het Activerium. Het bezoek vond plaats op locatie van de Felua. Direct Actief heeft daar 2 hallen in gebruik. Naast dat daar productielijnen zijn uitgezet, waar direct fysiek arbeid wordt verricht, ook praktijkruimtes voor trainingen. Zo worden daar bijvoorbeeld computervaardigheden aangeleerd en sollicitatie trainingen gegeven.

Zoals de naam van dit project al suggereert worden uitkeringsgerechtigden veel sneller dan eerst gebruikelijk was in een soort van een re-integratie traject opgenomen. Direct bij aanvraag van een uitkering en uitgevoerd Direct door de Gemeente zelf. Op deze manier zorg je ervoor dat de afstand tot de arbeidsmarkt én het contact met de consulent van het Activerium klein blijft. Oftewel Actief blijft.

Binnen het project Direct Actief zijn er diverse mogelijkheden met als doel om op korte termijn betaalde baan te vinden. Voor ieders kennis en vaardigheden is er wel een programma te bedenken. Deze aanpak wordt sinds 2013 ingezet en vanaf 2015 is er een deelprogramma toegevoegd gericht op mensen met een arbeidshandicap. Dit raadsbezoek was ter voorbereiding op de openbare bespreking van de evaluatie 2014-2015 op de Politieke Markt (PMA) van 7 april jongsleden.

Uit de evaluatie blijkt onder andere dat over 2014 en 2015 respectievelijk 31% en 35% van de deelnemers uitgestroomd zijn naar regulier werk. Bij de jongeren deelnemers tot 27 jaar was deze uitstroom beide jaren op respectievelijk op 43% en  34%. Ook al vinden wij dat de percentages niet al te hoog zijn, zijn wij toch redelijk tevreden. Vooral ook omdat het bezoek en het evaluatierapport mij van overtuigd heeft dat het project open staat voor verandering. Zo is op verzoek van de deelnemers en uit ervaringen telkens maar weer nieuwe aanpassingen gedaan aan het programma.

Ik heb dan ook tijdens de PMA mijn enthousiasme voor deze aanpak geuit. Wij hebben als PvdA de hoop dat dit project verder zal ontwikkelen. In die ontwikkeling willen wij natuurlijk graag onze bijdrage leveren. Zo heb ik aandacht gevraagd voor de jongeren, die geen bijstandsuitkering hebben, maar wel werkloos zijn. Wij willen dat Direct Actief ook voor deze groep beschikbaar is. Wij weten dat het lastig is om deze jongeren in beeld te hebben, maar met hulp van ouders en buurtwerkers moet dat wel te realiseren zijn.

Verder willen wij dat Direct Actief ook inzet voor 50+’ers en dan met name diegenen die na hun 50ste werkloos raken. Al in een vroeg stadium, meestal al in de fase waarbij de werkloze nog recht heeft op een WW-uitkering, zou zo’n traject als Direct Actief ingezet moeten worden. Hiervoor moet de gemeente met haar aanpak goede afspraken maken met het UWV.

Als laatste maar niet het onbelangrijkste is dat er vanuit de gemeente, dus in dit geval vanuit het project Direct Actief, veel aandacht wordt besteed aan bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt. Zowel de bijstandsconsulenten als de werkgeversconsulenten van het Activerium kunnen dit veel beter signaleren en hier wat mee doen.

Al met al zullen wij in een volgende evaluatie van Direct Actief graag willen lezen dat:

  • Meer dan in 2015 uitkeringsgerechtigden zijn begeleid naar regulier werk;
  • Direct Actief ook wordt ingezet voor jongeren zonder uitkering.
  • Betere samenwerking tussen UWV en Gemeente voor snellere aanpak re-integratie van bijvoorbeeld 50+’ers.
  • Effectieve aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt.

Esref Öcal
Raadslid PvdA Apeldoorn

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

ONDERWERPEN

PvdA

1 REACTIE

Roelof Rump

Roelof Rump 30 april 2016 om 18:57 uur

en weer de complimenten over het schrijven "van dat wat jullie willen" naming ann shaming: anders dan het CDA: die reageert niet eens op een open brief #Solisme # Introvertie Open brief aan het CDA, schrik en verbijstering https://www.apeldoorndirect.nl/stad/open-brief-aan-het-cda-schrik-en-verbijstering-20160422/

ReagerenLet op: een reactie wordt pas geplaatst na goedkeuring van een beheerder


Elke maandag ons nieuws in de mail?