Help de bevolking van Oekraïne

Hoera! Renovatie theehuis park Berg en Bos

Donderdag 19 mei 2016

Door PvdA Apeldoorn

Eind augustus 2015 stelde de PvdA Apeldoorn fractie schriftelijke vragen over het theehuis. De hamvraag was eigenlijk of het college het theehuis gaat renoveren of slopen. In december 2015 is d.m.v. het stellen van actualiteitsvragen door de PvdA Apeldoorn fractie nogmaals geïnformeerd naar het standpunt van het college. Het heeft even geduurd, maar inmiddels heeft het college een besluit genomen!

Het college van B&W wil 245.000 euro beschikbaar stellen voor de renovatie van het voormalige theehuis in Park Berg en Bos. Dankzij het krediet en deze bijdrage van de gemeente kan het theehuis gerenoveerd worden en behouden blijven. Het college stelt dit voor aan de gemeenteraad.

Het theehuis in Park Berg en Bos is een beeldbepalend gebouw met cultuurhistorische waarde. Het is echter in slechte staat van onderhoud. Gemeente Apeldoorn is eigenaar van het theehuis. Het past in het cultuurhistorisch beleid van de gemeente om waardevol erfgoed uit de periode 1940-1970 te behouden voor de stad. Dit geldt ook voor het theehuis, daarom wil de gemeente daar nu geld voor vrijmaken.

Varianten
De gemeente onderzocht ook mogelijkheden om het gebouw op een andere manier te renoveren en er een ‘open kapconstructie’ van te maken. Deze variant bleek echter duurder, omdat de constructie ervoor aangepast moest worden. De variant waarbij een arm van het theehuis verwijderd zou worden viel ook af. Deze variant tastte het oorspronkelijke karakter te veel aan. In de huidige vorm ‘omarmt’ het theehuis de vijver en vormt het een mooie schakel tussen de vijver en het park.

Werkzaamheden
De plannen van de gemeente zijn besproken met de Vereniging Oud Apeldoorn, Stichting Apeldoornse Monumenten en het Apeldoornse Gidsen Collectief. Deze partijen zien ook graag dat het theehuis behouden blijft. De werkzaamheden aan het theehuis starten naar verwachting eind 2016, zodat het medio 2017 in gebruik kan worden genomen.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?