Blog Wethouder Johan Kruithof over de arbeidsmarkt, vluchtelingenopvang en onderwijshuisvesting

Maandag 14 december 2015

Door PvdA Apeldoorn

Drukke tijden, veel gebeurd!
Het is voor de gemeenteraad en voor het College van B&W een drukke periode zo voor de Kerst. Dat is het elk jaar, want de begroting wordt vastgesteld. Dat is zo ongeveer het belangrijkste besluit dat jaarlijks wordt genomen door de gemeenteraad: hoeveel geld mag het College uitgeven en waaraan moet ze dat besteden? Ook voor een wethouder een spannende en belangrijke periode. Worden je plannen ondersteund door de gemeenteraad of niet? In mijn portefeuille zitten een aantal onderwerpen die ons als PvdA na aan het hart liggen. En op die terreinen zijn de afgelopen maanden belangrijke en goeie besluiten genomen.


Onderwijshuisvesting

De gemeente, en ik als wethouder onderwijs als eerste, is verantwoordelijk voor goede huisvesting van het onderwijs. Investeren in onderwijshuisvesting heeft vier jaar stil gestaan! Vanwege de bezuinigingen hadden we de uitgaven bevroren. Niet goed, maar het moest. Gelukkig kunnen we dat nu achter ons laten. Het is voor onze kinderen van groot belang dat ze onderwijs krijgen in goede gebouwen. In wchoolgebouwen met een goede klimaatbeheersing, waar het schoon, veilig en duurzaam is.

De nieuwe kadernotaonderwijshuisvesting is onlangs vastgesteld door de Raad. We gaan het komend jaar een drietal scholen ver- en nieuw bouwen. We gaan 19 gymazlaen die ouder dan 40 jaar zijn renoveren. Moderniseren, aanpassen aan de eisen van deze tijd. Voor de jaren 2017 -2019 ligt er ook geld op de plank. Dat gaan we inzetten in overleg met de schoolbesturen. Dat is noodzakelijk omdat de scholen worden geconfronteerd, het stond vanmorgen nog in de krant, met terugloop van leerlingen. Apeldoorn vergrijst. Het is dus heel belangrijk dat we investeren op die plekken waar goede scholen nodig blijven. Waar en hoe dat er uit gaat zien gaan we komend jaar bepalen in overleg met de gemeenteraad.


De arbeidsmarkt

Ook op het arbeidsmarktterrein gebeurt er veel. En dat is nodig ook, want al gaat het wat beter met de economie. De werkgelegenheid verbetert nog niet in deze regio. En ook het aantal bijstandsgerechtigden neemt nog niet af. Hier en nu wil ik inzoomen op de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Met name in het beroepsonderwijs een lastig probleem. We hebben er als PvdA onlangs ook bij de tafel van 10 hier in Apeldoorn aandacht aan besteed. Hoe krijgen we het voor elkaar dat de vraag naar arbeid en het aanbod van opgeleide jongeren in het beroepsonderwijs beter matcht.

Er ligt een taak voor het beroepsonderwijs, het (V)MBO, maar ook voor ondernemers! Alleen als die partijen intensief samenwerken kunnen we dit voor elkaar krijgen. Mijn rol als wethouder is vooral die partijen bij elkaar te krijgen, duwtjes geven waar dat nodig is. Maar eerst en vooral duidelijk maken hoe belangrijk we dit vinden als gemeente. We moeten niet toestaan dat we jongeren opleiden voor, op termijn, de WW of de bijstand. Ik zet alle energie die ik heb in om dat te voorkomen.


Vluchtelingenopvang

Het andere belangrijke onderwerp dat ons deze maanden intensief bezig houdt is de vluchtelingenopvang in Apeldoorn. Vanuit het College van B&W ben ik aangewezen als projectwethouder vluchtelingenopvang. Dat houdt in dat ik eerstverantwoordelijke ben voor alles wat te maken heeft met de opvang en integratie van vluchtelingen met een status (een verblijfsvergunning). De burgemeester is de eerstverantwoordlijke voor alles wat met de noodopvang te maken heeft (de paviljoens op de Voorwaarts).

Als PvdA’er en als projectwethouder is mijn visie recht toe, recht aan. We hebben een verantwoordelijkheid te zorgen voor een humane en faire opvang van vluchtelingen. We moeten dat doen in goed overleg met de buurten en wijken waar deze mensen worden gehuisvest. En we moeten alles op alles zetten voor een snelle en goede integratie. Taal en werk zijn daarbij de sleutelbegrippen. Voor het komend jaar moet Apeldoorn, naast de noodopvang op de Voorwaarts, 360 vluchtelingen met een status/een verblijfsvergunning huisvesten. Daarvan zijn er een honderdtal zogenaamde AMV’ers. Dat zijn kinderen jonger dan 18 die alleen in Nederland zijn! Iedereen begrijpt dat daar zo snel mogelijk huisvesting en begeleiding voor moet worden geregeld, en dat deze kinderen gewoon naar school moeten. Dat wordt nu in gang gezet. De bedoeling is dat begin volgend jaar dat voor  deze 100 kinderen is geregeld.

Voor de resterende statushouders (niemand weet overigens zeker of dat er 360 blijven) wordt in nauw overleg met de Apeldoornse Woningbouwcorporaties gezocht naar  goede vormen van huisvesting. We willen dat doen zonder verdringing van al die andere groepen Apeldoorners die een sociale huurwoning zoeken. Een ingewikkelde opgave, maar voor dit jaar lijkt die opgave te lukken!


Landelijke Taskforce Asiel

De VNG (vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft een Taskforce asiel ingericht. Een twintigtal burgemeesters en wethouders bereiden daar het overleg met het Kabinet voor. Het is namelijk van groot belang dat het Kabinet het ons als gemeenten mogelijk maakt ons werk goed te doen. Onze  Lodewijk Asscher zit namens het kabinet bij deze gesprekken. Ondergetekende is lid van deze Taskforce.


Tot slot

Ik wil niet onder stoelen of banken steken dat het drukke tijden zijn. Maar het voelt goed, namens de PvdA, een bijdrage te mogen leveren aan onze stad. Voor goede onderwijshuisvesting, voor een goed functionerende arbeidsmarkt, voor humane opvang en goede integratie van vluchtelingen. Als partij staan we voor solidariteit en eerlijkheid. Ik wil daarop aanspreekbaar zijn en blijven.


Johan Kruithof

Wethouder van de gemeente Apeldoorn namens de PvdA

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door onze redactie
Meer dan 2.100 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over politiek

ONDERWERPEN

PvdA

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!