Help de bevolking van Oekraïne

Door naar werk

Donderdag 23 juni 2016

Door PvdA Apeldoorn

Ties Stam

Gelukkig hebben veel Apeldoorners een baan. In Apeldoorn hebben we zelfs veel meer banen dan mensen die dat werk kunnen doen. In Apeldoorn werken dagelijks een kleine 92.000 mensen. De Apeldoornse arbeidsmarkt biedt dus ook werk aan velen die van buiten Apeldoorn dagelijks hier naar toe komen.

Toch is er een groep mensen voor wie een plek op de arbeidsmarkt moeilijker is te vinden. We noemen dat dan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die afstand wordt soms bepaald door een opleiding die niet meer aansluit, of doordat mensen een fysieke beperking hebben of een psychische berperking. Er kunnen allerlei redenen zijn.

Voor die groep mensen is het van groot belang dat er een fatsoenlijke uitkering is op het moment dat je geen werk hebt, maar nog meer is het belangrijk dat deze groep weer een baan vindt. Met heel mijn hart geloof ik dat het voor ieder van ons ontzettend belangrijk is zelf je leven te kunnen bepalen en zelf je inkomen te kunnen verwerven. In de uitkering zitten is geen pretje!

Momenteel is het Activerium, ons werkplein (onze sociale dienst zeiden we vroeger), de organisatie waar mensen terecht kunnen voor een bijstandsuitkering. En als je werkloos bent geworden en je hebt recht op een WW uitkering kun je terecht bij het UWV. Het Activerium zorgt voor een uitkering als je daar recht op hebt en het Activerium helpt je, (eerlijk is eerlijk, dat gebeurt soms op een duidelijke en stevige manier) bij het zoeken naar werk. Ook bij de sociale werkvoorziening, iedereen kent die voorziening onder de naam de Felua, worden mensen begeleid en geholpen op weg naar werk.

Het laatste jaar heb ik als wethouder veel energie gestoken in het verbeteren van alles dat we op verschillende plekken doen om mensen weer aan het werk te helpen. Een belangrijke stap is daarbij het zo veel mogelijk in elkaar schuiven van de kennis en kunde van het Activerium en de Felua. En die kennis en kunde is groot! Wat we de komende maanden gaan doen, aangenomen dat de gemeenteraad akkoord gaat met de voorstellen, is een organisatie bouwen met twee accenten.

Het ene organisatieonderdeel richt zich meer op de inkomenskant. Heb je recht op een uitkering dan zorgen we er voor dat je die snel krijgt. Ook voor zaken als bijzondere bijstand en het sociaal vangnet (ons minimabeleid) kun je daar terecht. Dat organisatieonderdeel hoort dicht bij de gemeente te staan. Tenslotte gaat het om een uitkering. Als mensen vinden dat ze onterecht zijn behandeld moet er direct bezwaar kunnen worden gemaakt.

Het andere organisatieonderdeel richt zich echt op reintegratie. Samen met degene die aanklopt op zoek naar een bij jou passende baan. Op zoek naar eventuele aanvullende opleiding of ervaring. Op zoek naar eventuele aanvulling van kennis en kunden. Werkervaring opdoen. Ritme opdoen. Verkennen wat jouw mogelijkheden zijn. Helpen en stimuleren. Dit organisatieonderdeel moet vooral dicht bij werkgevers zijn werk doen. Want daar zijn de banen te vinden tenslotte. Voor beiden organisatieonderdelen geldt dat maatwerk het uitgangspunt is. Wat heeft het individu nodig om weer aan het werk te komen. Wat is er op het vlak van inkomen nodig. Hoe helpen we je het beste.

Deze hele operatie betekent veel voor de mensen die nu al dit belangrijke werk doen. We nemen dan ook het hele jaar 2017 om hier mee te oefenen. De twee organisatieonderdelen gaan intensief samenwerken. Ook dat moet verder worden uitgewerkt. Maar de principiele keuze is door het College gemaakt! Ik ga proberen de gemeenteraad te overtuigen van het belang van deze aanpak.

We maken gebruik van het beste van twee organisaties, die overigens de afgelopen twee jaren al steeds meer zijn gaan samenwerken. Verschillende deskundigheden, maar een en hetzelfde doel, namelijk mensen de mogelijkheid bieden hun leven weer volledig in eigen handen te nemen. Daarom heet deze aanpak ook: Door naar Werk.

Johan Kruithof
Wethouder in Apeldoorn namens de PvdA

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

ONDERWERPEN

PvdA

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?